tirsdag 15. september 2009

Valget 2009: Rettferdigheten


Hva er rettferdighet? Det er i alle fall et filosofisk spørsmål. Men det må være lov å spørre om det er rettferdig at en regjering som alltid har hatt et flertall av stemmene mot seg regjerer landet i åtte år. Denne gangen fikk opposisjonspartiene 45.000 stemmer mer enn regjeringspartiene, men tre mandat mindre.

45.000 er ganske mange stemmer. Det er omtrent halvparten av forhåndsstemmene til Høyre, eller samtlige av innbyggerne i Haugesund og Namsos til sammen. Styringstillegg og "arealtilskudd" forklarer mye, og det at Venstre ikke ble med på utjevningsmandatene forklarer vel resten. Vi vet jo fra før at en stemme i Finnmark teller mer enn dobbelt så mye som en i Oslo.

En kan forsvare dette med avstanden til politiske sentra, og at det er rettferdig for folket i Finnmark av den grunn. Men norske partier har svært ulik tilslutning i forskjellige områder av landet. Høyre har ganske urbane velgere, mens Senterpartiet slett ikke har det.

Men valget er gjennomført etter gjeldende lover og regler. Derimot kan ikke Stoltenberg gjøre krav på å regjere på vegne av det norske folk. Han kan regjere på vegne av et flertall i Stortinget, men ikke blant de som stemte. Sånn sett er det ingen forandring fra 2005.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...