onsdag 9. september 2009

Løftebruddsregjeringen


Den sittende regjeringen har hatt den greieste oppgaven i norsk politikk noen gang. De har hatt flertall i Stortinget, og det har flommet inn med penger. Hvordan har det gått?  • De lovet visst å avskaffe fattigdommen. Ble det noe av det? Ja, det ble en diskusjon om de hadde lovet å avskaffe "fattigdommen" (ganske ambisiøst), eller "fattigdom" (en fattig mindre, og løftet er innfridd). Pinlig ble det, og løftet kan knapt sies å være innfridd.

  • Barna på skolen skulle få varme og velsmakende måltider servert daglig. I alle fall lovet SV det. Hva ble resultatet: noen pinlige små epler.

  • Kristin Halvorsen lovet max-pris på barnehageplasser på 1750 kr. (om jeg ikke husker feil). Hun lovet til å med å gå av dersom det ikke ble innfridd (og dette var ETTER valget). Hva ble resultatet? Pinlig igjen. Max-prisen er langt høyere enn de inflasjonsjusterte tallene, og ministeren sitter.

  • CO2 rensning på Kollsnes skulle bli Norges månelanding, men har senere blitt omtalt som Stoltenbergs trynelanding og miljøbløff.

  • De skulle ikke skjerpe skattene for vanlige lønnsmottakere, men i dag er det 200.000 flere som betaler toppskatt enn det var i 2005. Det betyr skatteskjerpelse for vanlige lønnsmottakere.

  • "Fyll opp bassengene i det ganske land". Kommuneøkonomien skulle bli gulle god etter fire års smalhans med Jern-Erna. Resultatet er en økning i de frie midlene på 0,1%, og minst like mange tomme basseng rundt om i landet.

Men tenk på alle fordelene med å bryte løftene! Da er det fremdeles bruk for partiene, og løftene kan gjenbrukes ved neste valg. Sakene er godt innarbeidet, og man slipper å tenke ut noe nytt.


Et av problemene for Samarbeidsregjeringen ved forrige stortingsvalg, i 2005, var at den hadde holdt sine løfter. Skattene var redusert med 25 milliarder og kunnskapsløftet var på plass. Høyre satset, katastrofalt feilaktig, på at folk ville belønne kompetanse og handlekraft, men den gang ei. Høyre hadde ikke et klart budskap om hva man ville gjøre i neste periode, og gjorde det dårligste valget noen gang.


Arbeiderpartiet har lært. Først ved å ikke innfri løfter (og gjøre seg arbeidsledig), og dernest ved ikke å love noe nytt heller. OK da, denne regjeringen har gitt nesten alle barn plass i barnehage og det er ikke lite. Alle var enige om det. Men hva vil de i neste periode? Er det noen som har hørt noe? Meld gjerne fra til meg og til velgerne.


Jeg ser at SV lover gratis tannbehandling til alle. Hvis skolematen er noe å gå etter, så vil det ende med gratis tanntråd.


Vil velgerne belønne løftebrudd? Meningsmålingene tyder på dødt løp, og at Løftebruddsregjeringen kan få fortsette. Men det er ikke avgjort ennå.


Godt valg!

1 kommentar:

Stig sa...

For en gangs skyld (?) helt enig. Og jeg trur det er her de "rødgrønne" kommer til å gå på trynet - de har ikke en eneste sak som vekker entusiasme. "4 nye år" holder liksom ikke helt til å få fart på massene......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...