lørdag 21. mai 2016

Kommunesammenslåing?


Det stedet jeg vokste opp heter det samme som meg, Skilleås, og det ligger i kommunen Overhalla. For mange av oss som kommer fra mindre steder er dette viktig. Det er en del av identiteten som vi nødig gir opp. Likevel er det viktig ikke å bli sittende fast i gårsdagens løsninger. Dette er noen av momentene som er oppe i avstemningen om sammenslåing av kommuner i Namdalen som finner sted på mandag.

Kommunene som i dag samarbeider i Midtre-Namdal Samkommune kan komme til å slå seg sammen. De samarbeider om en rekke tjenester, og det har vært meget vellykket. Denne vil legges ned i 2019, så "status quo" er ikke et alternativ. 

Jeg bor langt vekke så denne saken angår ikke meg direkte. Vi må også huske på at større ikke alltid er bedre. En større kommune vil som regel også øke avstanden fra den enkelte og til avgjørelsene.

Men jeg observerer at det er lenge siden sist runde med kommunesammenslåinger - over femti år. Jeg kan ikke huske å ha registrert verken nostalgi for de gamle småkommunene, eller noen krav om å få dem gjenopprettet. Sammenslåingene har vel derfor vært vellykkede, vil jeg tro. "Overkjøring" og "oppslukning" (kjente verb i denne diskusjonen) ser ut til å ha fått ganske greit utfall.

Siden den gang har det også skjedd store ting med Norge. Det har blitt bygd mange broer, veiene har blitt bedre, og nesten alle har noe å kjøre med. Avstandene - ikke minst i tid - har krympet noe voldsomt.

De kommunene som kan komme til å slå seg sammen er ett arbeidsmarked, og de er sammenvevd på så mange andre måter også. Samkommunen har ikke minst samlet kompetanse, og det er vesentlig i våre dager. Vi venter mye mer av kommunene i dag enn man gjorde for femti år siden. Oppgavene til kommunene har vokst kraftig i omfang.

En vesentlig større del av befolkningen har også fått høyere utdanning, og de som har utdanning kvier seg for å havne i små fagmiljø. Det er ikke uten grunn at Midtre-Namdal samkommune ble opprettet og ble en suksess.


Det er derfor mange gode grunner til å ta et tak for å få et bedre samsvar mellom det kommunene har blitt, hvordan folk faktisk bor og jobber i et distrikt, og det politiske nivået som skal sørge for at folk har gode tjenester uansett hvor de bor. Men det er ikke nok. 

Jeg har bodd utenfor Namdalen i mesteparten av mitt liv, men jeg er patriot. Som patriot har jeg ambisjoner om at Namdalen skal gjøre mer av seg. Namdalen må sørge for å få innflytelse på beslutninger i det sammenslåtte Trøndelag. Det synes for meg lite trolig at en rekke med små kommuner vil lykkes bedre med det enn en stor. OK. Det var en altfor forsiktig formulering. Jeg prøver en ny: en serie med småkommuner vil mangle slagkraft på høyere nivå, og ende opp som en bakevje.

Ikke minst på grunn av det siste vil jeg inderlig håpe at overhallinger og andre stemmer for å slå seg sammen. Tiden har kommet!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...