onsdag 7. august 2013

Formuesskatten

Formuesskatten, som jeg har skrevet om flere ganger på bloggen, kommer vi til å få høre mer om før valget er over, men det synes som om flere har interesse av å kjøre på slagord heller enn analyse. Det er lettest, og de færreste har ork til å sette seg inn i sakene. (Faksimile: Donald.no)

I helga var det en sak i VG der det ble hevdet at Høyre ville gå bort fra sitt løfte om ikke å fjerne formuesskatten hvis det førte til at noen rike endte opp med nullskatt. Det var selvsagt feil, men færre la vel merke til oppklaringen enn den feilinformerte saken. Et annet forhold ved en fjerning av formuesskatten er at det vil være sjelden at noen går fri av skatt, og at det vil være midlertidig, og at de fleste som slik "slipper unna" har moderate formuer.

Sitat Sigbjørn Johnsen: "En varig situasjon med null skattepliktig inntekt er trolig sjelden for formuende personer." Mao - fjerning av formueskatten vil ikke gjøre en masse rikfolk til nullskatteytere, slik AP/SV later som. Folk blir nullskatteytere fordi de har TAPT penger i året som gikk, eller at de bruker et «skattehull» som Stoltenberg selv har innført."

Sitat Sigbjørn Johnsen: "At noen få skattytere med stor formue betaler svært lav eller ingen skatt utenom formuesskatt i enkelte år, kan for eksempel skyldes at de finansierer konsum med utbytte innenfor skjermingsfradraget eller inntekter som er tatt ut og beskattet tidligere. Skattytere kan også ha lav eller ingen skattepliktig inntekt enkelte år som følge av at inntekter, herunder utbytter og spesielt gevinster, er ujevnt fordelt over tid eller fordi de har store fradrag for tidligere års underskudd i næring."

"At noen få skattytere med stor formue betaler svært lav eller ingen skatt utenom formuesskatt i enkelte år, kan for eksempel skyldes at de finansierer konsum med utbytte innenfor skjermingsfradraget eller inntekter som er tatt ut og beskattet tidligere."

Kilden her er Finansdepartementet, se særlig svar på spørsmål b og C.

Men uansett har altså Erna og Høyre bekreftet at det ikke blir aktuelt å fjerne formuesskatten helt dersom det fører til at noen rike ikke vil betale skatt i det hele tatt.

Uansett: dette er en sak som blir håndtert noe underlig av mitt parti. Straks den kommer på banen er det bedriftene som blir dratt fram, men det er ingen bedrifter som går til valgurnene 9. september. For oss som skal stemme er formuesskatten en straff for ikke å ha brukt opp pengene. De fleste land har fjernet den forlengst, men her hos oss har den blitt en symbolsak.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...