lørdag 3. august 2013

Fadderuken

Snart er den over oss - Fadderuken. Det er Universitetenes (i alle fall UiBs) forsøk på å etterligne noen studentforeninger med lange tradisjoner. Disse studiene ga posisjoner i samfunnet, og det som etterlignes er å ligne med overgangsriter. Det er i alle fall disse aspektene som har skaffet Fadderuken negativ omtale.

En viktig grunn til den negative omtalen av Fadderuken er utbredt, overdreven og svært synlig beruselse på offentlig sted. Hva kan man vente? Det de nye studentene kan om festlige tilstelninger er det de nettopp har lært gjennom den liminale fasen "Russetiden". Her settes vanlige krav til oppførsel ute av spill siden man kan vise til en midlertidig og lett synlig identitet ("Russ") som tillater dette (innenfor straffelovens rammer). For svært mange er russetiden knapt overstått når Fadderuken begynner, og de fleste finner det lett å spille på de samme strengene som i mai.

Et overgangsrite gir en ny status - selv om det er ikke all verden til status lengre å gå på et universitet nå til dags. Det som søkes fremmet, går jeg ut fra, er en gruppetilhørighet. Overgangsritene omfatter gjerne ydmykelse på offentlig sted, og dette gir med nødvendighet betydelig oppmerksomhet til disse foreteelsene. Når en tar i betraktning at det dreier seg om flere hundre unge mennesker, ja kanskje flere tusen, går fenomenet fra å være kuriøst til å bli en plage.

OK, så er jeg vel en middelaldrende grinebiter som ikke unner ungdommen å ha det gøy. Men trenger morskapen å være så plagsom for offentligheten? Det er ikke noe poeng å etterligne "gamle dager" da vi ikke ble tatt imot på universitetene, men da det var et overgangsrite i seg selv å finne fram og finne seg til rette helt på egen hånd. ("Mestringsglede" er et stikkord her.)

Fadderuken kan ha mye for seg både sosialt og faglig, og alkohol er velkjent som sosialt løsemiddel. Men jeg vil foreslå det følgende: Når studentene kommer, topptrent på grøftefyll gjennom en hard russetid, så bør alkoholen få en svært underordnet plass i opplegget. Det er ikke så vanskelig å bli alkis, og det bør ikke være noe poeng å forlenge russetiden ut mot høsten. Overgangsriter eller leker der man bruker Torvalmenningen eller annet offentlig sted bør fjernes. Og sist men ikke minst: For å bevege seg på offentlig sted med UiBs logo lett synlig må man kunne si "bruksmåtebeskrivende definisjon" uten å snøvle.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...