lørdag 1. oktober 2011

Plug inn!

Det er pinlig at ledende politikere ikke hadde fått med seg at det finnes annen forurensning enn CO2, og at CO2 ikke er skadelig i det omfang man finner i eksosmettet byluft. De rød-grønne (i alle fall de selverklært grønne av disse) hadde vel etset mantraet "sterkt forurensende gasskraftverk" i hjernebarken i den grad at det hadde blindet dem totalt for forurensning fra sotpartikler og NOX. Noen bedre forklaring finner jeg ikke på denne totale mangel på "to tanker i hodet samtidig". Dieselbiler ble solgt i mye større omfang enn før, og da vi kjøpte ny bil i 2008 spurte vi om bensinbil. Da svarte selgeren at hvis vi kjøpte bensinutgaven så måtte de få ta bilde av oss, for slike kunder hadde de ikke sett på lenge.

Nå kommer plug-in hybridene for fullt, med et vennligere avgiftsregime blir flere av dem å se i garasjer og oppkjørsler i årene som kommer. For min del tror jeg disse blir en ISDN-fase - analogien med tele-markedet er nærliggende. Teknologien er ikke optimal, batteriene har begrenset kapasitet, er dyre å lage, fulle av tungmetaller, og vi har allerede hydrogenbiler på markedet i California. De trenger ikke like store batterier, men også her er infrastrukturen mange år unna. (Bildet: Hydrogenhybriden Honda FCX Clarity)

En grunn til at disse neppe blir varige gjester i bilparken er at strømforsyningen ikke er klar for dem, og dette skrev jeg om for halvannet år siden. Det er klart at byluften blir renere med plug-inn hybridbiler, men strømforbruket vil øke betydelig og overføringskapasiteten må økes tilsvarende. Nå vet vi ikke hvor populære disse kjøretøyene blir, men produsentene står i kø for å lansere modeller. Det går fort å få disse på plass i garasjene rundt omkring, men overføringskapasiteten lar seg ikke øke i samme takt.

For kort tid siden ble dieselbilene sett på som redningen, uten at politkerne tok økt lokal forurensning med i betraktningen. Nå er det hybridbilene som er rediningen, uten at strømforsyningen tas med i betraktningen. Kanskje noen bør lære av sine feil?

Uansett gjelder det at elektrisitet ikke er noen energikilde - det er en energibærer. Det samme gjelder hydrogen. Vannkraft bygges ikke ut i noen skala, og vind- og bølgekraft bygges ut saktere enn atomkraften bygges ned i vår verdensdel. Enten energien kommer fra veggen eller fra pumpen ser det ut til at kilden er karbon uansett. Da må det utføres et regnestykke med variabler som effektiv forbrenning, rensning og tap av effekt ved overføring. For meg er det ikke klart at hybridbiler, elbiler eller hydrogenbiler er redningen - for noe annet enn lokal forurensning.

2 kommentarer:

kds sa...

I morgen flyr jeg til San Jose, der det skal være en hydrogenstasjon men jeg tviler på at Avis har en hydrogenleiebil til meg.

Kanskje Norge skal bruke oljefondet til å bygge ut en infrastruktur for hydrogenbiler?

Ole Martin Skilleås sa...

"Do you know the way to San Jose?/
I've been away so long. I may go wrong and lose my way." ...

"LA is a great big freeway. Put a hundred down and buy a car."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...