mandag 18. juni 2012

Skjoldnes og luftforurensning

I dag vedtar Bystyret i Bergen utbyggingen på Skjoldnes som jeg har engasjert meg mot i over fire år. Jeg våger den påstanden at jeg kjenner planene mye bedre enn nesten alle i Byrstyresalen i dag.

Saken har mange fasetter og utfordringer. Den mest kjente er utfordringene for Troldhaugen - hjemmet til Norges mest kjente komponist. Mindre kjent er det at Bystyret bygger et av de grunnleggende argumentene for utbyggingen på feilaktige premisser.

Byrådet hevder at "prinsippet for reduksjon av luftforurensingen er knyttet til at trafikken i området går gjennom planlagt tunnel" (se .pdf på denne siden). Det er ingen rensing i tunnelen, og forurensningen kommer ut og medfører forhøyet forurensning ved utløpet. Det er ingen magi heller - ingen Harry Potter som står der inne og vifter med tryllestaven.

Her, og ellers i saken, vises det til en NILU-rapport som er fem år gammel. I den het det blant annet at man forventet at luftforurensningen ville gå ned på grunn av teknologiske forbedringer. Samme år vedtok Stortinget å gjøre dieselbiler mye billigere, og nå har det ført til så dårlige forhold i byene at Oslo har vedtatt forbud mot dieselkjøretøy i enkelte områder.

Byrådet nevner ikke en gang at E39 straks kommer her, og vil medføre en vesentlig høyere andel av godstrafikk. I en av de nye tunnelene på E39 like ved Skjoldnes vil forurensningen komme over tiltaksgrensen 20 meter fra munningen, mens Byrådet baserer seg på tall fra 2007 om en forventet situasjon i 2010 som vi i dag vet er feilaktig. Ikke bare er eksisterende bebyggelse mindre enn 20 meter fra munningen, det vil også de prosjekterte boligene også være.

Den nevnte "tiltaksgrensen" er juridisk bindende. Bergen kommune må iverksette tiltak dersom luftforurensningen kommer over denne grensen. På den nevnte tunnelen på prosjekterte E39 er bebyggelsen i god avstand, så det er ikke noe problem. Tunnelene som er planlagt ved Skjoldnes er kortere, men ligger også på toppen av en lang bakke der særlig nyttekjøretøy vil produsere mye mer luftforurensning enn på plan vei.

Jeg vet ikke om tiltaksgrensen vil brytes her. Men det gjør heller ikke Bergen kommune. Forskjellen er at Bergen kommune, ved Byråden, heller ikke ønsker å finne ut av det. Brevet jeg sendte om saken på vegne av Valhall Sameie 16. mars ble aldri besvart.

2 kommentarer:

Jørgen Hosøy sa...

Kondolerer!

Ole Martin Skilleås sa...

Jo takk. Det er flere som rammes, ikke minst hele Fana og halve Hordaland som blir stående i køer når de skal bygge to tunneler på åpen mark på det som blir E39.

Vi vil motsette oss nattarbeid, og Bybanearbeidet har vist at det burde gå bra. Da betyr det fryktelig med køer i alle retninger i Bergens sørlige området over lang tid.

Da er det viktig at alle vet hvem som har skylda: Bystyrets flertall som gikk inn for dette monsterprosjektet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...