tirsdag 12. juni 2012

Alternativ sysselsetting

Som republikaner har jeg til nå ikke tenkt videre på hva man skal gjøre med de som gjennom et langt liv har trent seg til en oppgave det ikke lenger vil være bruk for (når monarkiet blir avskaffet). Men det er jo også en sak som bør løses - og helst på en annen måte enn den franskmennene brukte.

Her har BBC Scotland allerede funnet en alternativ anvendelse for Prince Charles!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...