onsdag 7. mars 2012

Tillit

I Bergens Tidende i dag kommer det frem at en representant for Skjoldnes Utvikling har forsøkt å true direktøren for Kunstmuséene i Bergen til ikke å gå ut med bildet som sto i gårsdagens avis (se også over). Bildet fra Poza er troverdig - til en viss grad. Det tar med mer vegetasjon enn det som sannsynligvis står igjen etter en utbygging, og slik skjuler det bygningsmasser som etter en utbygging vil bli synlige fra Troldhaugen.

Som det fremgår fra saken mener utbygger at høydene er overdrevne. Man kan bedømme selv: Toppen på Konow Lund villaen (nærmest byggene i forkant) er på 39 moh, og byggene bak er merket med kotehøyder. Fortoner dette seg som fusk? Verken firmaet som har laget det eller Kunstmuséene i Bergen tør å fuske. De har heller vært i overkant forsiktige.

Utbygger og deres arkitekter har ikke vært særlig forsiktige. Som man ser av bildet øverst har de brukt vidvinkel for å få utbyggingen til å virke ubetydelig. I deres visuelle analyse (se under til høyre) har de også plassert et stort tre slik at toppen av det dekker hovedmassen av utbyggingen. Tilfeldig? Neppe! Gjennomskuelig? Det får du selv bedømme.

Det er ikke noe uvanlig at utbyggere visuelt bagatelliserer omfanget av sine planer, men det er sjelden at det er så gjennomskuelig som for Skjoldnes utvikling sin del. Dette fører til at motstandere må lage sine egne illustrasjoner. Uten unntak forsøker utbyggerne så å underminere troverdigheten til disse. Det står om stor fortjeneste, må vite!

Når byggene så står der, er det for sent å angre seg. Det ser man nå i Oslo med "Barcode".

Bildet som ble laget (over til venstre) ble omtalt som et "skrekkscenario", og det lignet ikke på de forblommede illustrasjonene. Plan og bygningetaten sa at deres tegninger var for høye. Men det var de ikke. Heller tvert i mot.

Nå er det for sent for "Barcode". Utbyggerne har tatt pengene, og er fornøyde. Kunstmuséene i Bergen er tydeligvis klare på at de ikke vil ha det på seg at de ikke gjorde sitt for å hindre en slik utbygging. Tør politikerne i Bergen risikere å få Skjoldnes Utvikling på samvittigheten?

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...