fredag 8. oktober 2010

Motivasjon og ytelser

Hva skjer når du gir en gruppe menn og en gruppe kvinner relativt små beløp for å gjøre det bedre på en typisk scholastic aptitude test? Bakgrunnen var at menn og kvinner som fikk fem dollar for å dukke opp, og deretter 15 dollar for å fullføre, gjorde det ganske likt på en slik liten test - bare 20 spørsmål. Mennene fikk i snitt 5% (ett svar) bedre score enn kvinnene.

Svaret finner man i en studie publisert i 2008 i American Economic Review Papers and Proceedings 98, no. 2. Den er forfattet av Roland G. Fryer med flere, og du kan finne den på Fryers hjemmeside ved Harvard University. Hvis man fremdeles fikk fem dollar for å dukke opp, men to dollar for hvert riktig svar endret ikke kvinnenes resultat seg, men mennene bedret sitt resultat med 10%.

Artikkelen heter 'Exploring the Impact of Financial Incentives on Stereotype Threat: Evidence from a Pilot Study', og reiser vel flere spørsmål enn den besvarer. Men er det slik at vi menn er enkle sjeler som skjerper oss noe grusomt hvis vi kan vinne noen få dollar mer? Eller blir menn smartere hvis vi lukter penger? Hvorfor blir ikke kvinnene det? Kanskje det har med stress å gjøre: når mer står på spill øker spenningen, og stress slår inn? Og menn takler det bedre?

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...