torsdag 14. oktober 2010

Hold deg frisk: ligg unna leger og hospital

I boka Bad Medicine skrev David Wootton: 'For 2,400 years patients believed that doctors were doing them good; for 2,300 years they were wrong'. Implikasjonen er at det var før. De siste hundre år, grovt sett, har legevitenskapen tatt i bruk double-blind testing. Bare det som faktisk virker blir akseptert - i alle fall når det gjelder farmakologien.

En viktig klargjøring før vi går videre: jeg er ikke noen tilhenger av "alternativ medisin". "Alternativ" i denne sammenhengen betyr "utestet" eller "uten virkning", for har behandlingene passert double-blind testing og andre forsøk på falsifikasjon, så er det standard vestlig medisin.

Men er det opplagt at behandling alltid er det beste? Nå ser jeg også bort fra plager man kan få mens man er på, for eksempel, sykehus - slik som gule stafylokokker. Professor Mervyn Singer ved UCL i London har kommet til at intensivbehandling på sykehus gjør mer skade enn gavn. All fremgang innen intensivbehandling de siste ti år har gått ut på å gjøre mindre - ikke mer. Overlevelsesratene fra fortidens kriger - der "feltskjærere", mer eller mindre slaktere som aputerte skadde lemmer og slikt, opererte - var forbløffende høye og bedre enn dagens resultater fra intensivbehandling.

Naturlig nok vil ingen leger gjøre forsøk der de behandler noen pasienter, og lar være å behandle andre. Så the jury is still out på denne. Men denne teorien om at less is more har også annen forskning å støtte seg til.
Solveig Argeseanu Cunningham et alia undersøkte et større antall studier (publisert i Social Science and Medicine 67 (11) 2008, og kom til at dødeligheten sank under legestreiker. En opplagt årsak er at planlagte operasjoner avlyses, og derfor er det ingen som dør på operasjonsbordet. Streikene har heller ikke vart lenge nok til at de langsiktige effektene er målbare, men det kan heller ikke utelukkes at uforutsette dødsfall på grunn av unødvendige prosedyrer - som man ikke får under legestreiker og lignende - også blir borte fra statistikken. Studiene er fra USA der det er mange incentiver i systemet for overbehandling av pasienter. "Trykket" for behandling er for høyt, mener mange, og for mange relativt friske personer tar medisiner eller utsetter seg for inngrep som strengt tatt ikke er nødvendige.

Det blir sagt at man skal sannelig være frisk for å overleve på sykehus, og det er noe i dette. I alle fall er det gode grunner til å unngå systemer som tenderer mot å oppmuntre overbehandling.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...