onsdag 27. oktober 2010

Hvorfor folk i Frankrike velter biler

File:Prise de la Bastille.jpg
Flere land i verden, og særlig i Europa, har måttet stramme til i rettighetene til pensjon. Dette gjelder ikke bare Frankrike. Nesten alle land har gjort det, og de som ikke har gjort det blir snart nødt. Også i Norge har vi gjort det - men kanskje ikke i tilstrekkelig grad. Årsakene er flere, men den viktigste er at vi lever lenger og får for få barn. Pensjonene er opparbeidede rettigheter, men det er de som til enhver tid er i arbeid som betaler dem. Når det er flere som tar enn som gir må noe gjøres. Også i Frankrike.

Men det er bare her de velter biler, setter fyr på bildekk og lammer landet. Sett utenfra er dette grove overreaksjoner, som også omtalt i dagens Financial Times. Så hva kan det skyldes? Så ille er det vel ikke at de fleste ikke kan gå av med pensjon før de er 62?

Noe av årsaken er at politikken drives av en elite. Frankrike er svært sentralstyrt, og nesten alle med makt har gått på grandes écoles. Folk blir fortalt hva som er best for dem. Sarkozy er heller ikke videre populær. Alt dette spiller inn, men dette med å bygge barrikader og lage rabalder i gatene er et mønster. I Storbritannia skriver man heller til sin MP.

Som omtalt tidligere her på bloggen mener professor Knut Heidar at "partienes stiftelse kaster lange skygger". Det er nå min tese at republikkens stiftelse kaster lange skygger.
  • Alle i Frankrike får forståelsen av at den franske republikken er en av de viktigste konstruksjonene i verdenshistorien.
  • Hvert år feirer de stormen på Bastillen 14. juli som markerte slutten på monarkiet
  • Kort sagt: rabalder, opptøyer og revolusjon har høy status i Frankrike
  • Hver ny generasjon vil sette sitt preg på historien, og mønsteret for hvordan dette skal foregå er klart.
Historisk presedens og den status viktige hendelser får i et samfunn danner lett et paradigme, og Frankrike høster fortsatt det som ble sådd i 1789.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...