torsdag 21. januar 2010

Små nok til å gå konk


Så sent som på tirsdag skrev jeg ganske så dystert om de økonomiske utsiktene. Faren for en ny nedtur er langt fra over, men i dag kom nyheten om at President Obama vil ta tak i finansnæringen på en ny og bedre måte. For å unngå at verdensøkonomien om noen år plutselig faller i et nytt dypt hull er det ikke nok å fylle det som vi falt oppi - man må sørge for å fjerne de strukturelle årsakene.

De er mange, men de omfatter blant annet eksistensen til de finansielle konglomeratene. Alt fra tradisjonell bankvirksomhet - som innskudd og lån - og til mer kasino-preget virksomhet var, og er, samlet under en paraply. Dette gjorde det vanskelig å få oversikt over virksomheten og dens ulike former for risiko. Svikt i en del - og kasinodelen var mest utsatt - fikk hele byggverket og dets omgivelser til å ramle i grus.

Obama sa i dag at dette skal det bli slutt på, og han var tøff i praten. Lenge før Obama tonet flagg, i oktober, gikk Mervyn King (bildet), Governor of the Bank of England, ut og sa det samme. Ikke bare det, de konservative har signalisert at de vil følge Kings anbefalinger når de etter alt å dømme danner regjering senere i år.

Bankene må være små nok til at de kan gå konkurs uten at resten av økonomien følger med i dragsuget. Da trengs det reguleringer på størrelse, og et klart og tydelig skille mellom investeringsbanker og gammeldagse lån-og-innskuddsbanker.

Dette oppretter ikke ubalansene i verdensøkonomien. Det betaler ikke lånene til alle som er overbelånt - herunder svært mange land - og det får ingen ut av ledighetskøen. Men det kan hindre at den neste krisen blir like dyp og omfattende.

Det er ikke lite det heller!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...