mandag 8. mai 2023

Covid19 kom fra et laboratorium - og det gjør kanskje også den neste pandemien


Flere ganger på denne bloggen har jeg skrevet at det meste peker i retning av at den pandemien vi nettopp hadde, og som vi nå gjør vårt beste for å glemme, startet på grunn av en lekasje fra et laboriatorium der de forsket på coronavirus. Det hevder nå også en rapport til Senatet i Washington DC. Noen "rykende pistol" har man ikke funnet, og det vil man neppe noen gang finne (gitt at "noen" svært mektige aktører har interesse av at den forblir skjult" men indisiene er sterke og ser ut til å bli sterkere hele tiden. 

Det som er viktigere enn å finne denne "rykende pistolen" er å forhindre at lignende ting skjer igjen. Faren er overhengende. Hvert laboratorium som lager nye eller forverrer eksisterende virus risikerer å drepe opp til 1,6 millioner mennesker i året, sier en vitenskapelig rapport lagt fram på konferansen "Pathogens Project" i Geneve i uke 16. Regnestykket er basert på dødeligheten av slike virus, og den etablerte risikoen ved Biosafety Level 3 laboratorier (de nest sikreste laboratoriene). Det er ganske mange slike. Storbritannia, for eksempel, har omtrent 600 av dem. 

Det skjer risikable eksperiment hele tiden. For ett år siden skapte Boston University et nytt koronavirus ved å sette inn et piggprotein fra en tidlig variant inn i omicron-varianten. King's College London forsket på å utsette celler for både Delta og Omicron på en og samme tid, med stor sjanse for at de ville kombineres til en helt ny variant. Forskere i USA og Canada gjenskapte i fjor viruset bak Spanskesyken og infiserte noen aper med det. Det er bare noen av de kjente eksperimentene. 

The Pathogens Project kommer med sine anbefalinger i nær framtid, og det er ventet at de vil be medisinske tidsskrift nekte publisering av resultater basert på studier som ikke har vært tilstrekkelig sikre. 

Det spørs om ikke også politiske myndigheter bør involvere seg. Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...