søndag 6. mars 2016

EUs oppløsning?

Media er full av det, men jeg har ikke sett noen grunn til å kommentere det. Før nå.

Min betraktning er enkel. Europa har mange utfordringer. Økonomisk og med migrasjon. Men jeg har til gode å høre et eneste godt argument som kan forklare hvordan 28 land hver for seg vil være bedre i stand til å løse disse utfordringene enn som en enhet, med et felles regelverk, og der alle opererer etter dette.

Uten EU vil det lettere bli alles kamp mot alle, og de sterkeste vil gjøre sin innflytelse gjeldende. Små land vil bli spilt ut over sidelinjen, og mellom de store vil det bli et skiftende og uoversiktlig spill med allianser og posisjonering. Hvordan vil det gå?

Historien, Europas historie, er full av empiri. Kirkegårdene er fulle av empiri.

Hvordan senterpartister og andre kan oppfordre Storbritannia og prøve å gjøre sitt for å løse opp EU, og fremdeles sove godt om natten er et mysterium for meg.

Russland forsøker å splitte EU. Splitt og hersk er en enkel og virkningsfull formel, men den virker gjennom store tap, sorg og forsakelse. For noen. Hør gjerne med Belgia og Polen hvordan selvstendigheten i et Europa uten EU har slått ut for dem.

Juncker har rett. De skulle ta seg en tur til en krigskirkegård. Oppløsningen av EU var lenge en fjern tanke, men det er den ikke lenger.

Og det skremmer meg skikkelig!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...