tirsdag 2. desember 2014

Hva er mineralitet i vin? - del I

Under følger første utdrag fra en artikkel jeg skrev til Vinforum sist vinter, og som kom på trykk til sommeren. Resten vil følge. Nå er det lenge nok siden det sto til at jeg våger å trykke det her.

«Mineralsk» - det er et av de ordene vinanmeldere bruker – i hvert fall her i Norge – for å si at dette er en seriøs og skikkelig vin. Både ute og hjemme har bruken av dette ordet grepet om seg de senere år, men vet egentlig noen hva det viser til? Selv om to personer som deler en vin kan være enige om at den er mineralsk, så behøver de slettes ikke vise til den eller de samme egenskapene som grunnlag for å si dette. For hva viser “mineralsk” til? Er det et smakselement[1] i vinen, eller er det en type smakselementer i vinen omtrent på linje med “floral” eller “vegetal”? En tredje mulighet kan være at det er en overordnet karakteristikk av vinen, og at “mineralsk” er å forstå som en slags motsats til for eksempel “fruktig”. Den fjerde muligheten er at vi er utsatt for en kollektiv illusjon. Her skal jeg gå ut fra at mineralsk og mineralitet er et begrep, og jeg skal forsøke å finne ut hva det er som faller inn under dette begrepet – hvis det er noe i det hele tatt da. Nyere forskning, som vi kommer tilbake til, har i alle fall kommet opp med noen utfordrende konklusjoner som vi må ta inn over oss.
Som flere andre begrep i vinvokabularet har mineralsk en dobbel betydning: det beskriver hvordan noe er eller smaker, samtidig som det sier at dette noe er en bra ting. For å si det akademisk er det både deskriptivt og evaluativt og kvalifiserer dermed til medlemskap i gruppen filosofer kaller for «tjukke begrep» (thick concepts).

Her hjemme har sentrale aktører i vinjournalistikken hatt mineralsk i sitt vokabular lenge, og da som et tjukt begrep. Det er implisitt bra at viner er mineralske, og slike viner finner vi gjerne i kjølige områder i klassiske europeiske vindistrikter som for eksempel Chablis og i de fleste områdene Tyskland. Det er som oftest, men ikke utelukkende, hvite viner som er mineralske. Kanskje det er disse journalistenes fortjeneste at vinmarkedet i Norge er så forskjellig fra Sverige? Der går det mye på viner fra andre verdensdeler som kjennetegnes mer av søtlig frukt enn av mineralitet, mens stramme, syrlige og mineralske viner har vesentlig større omsetning her i Norge. Jeg påstår ikke at dette heldige forholdet skyldes at mineralitet er et tjukt begrep her i Norge, men det har en naturlig plass i serien av egenskaper viner mange norske vinjournalister – og særlig de som i størst grad påvirker markedet for kvalitetsvin – setter høyt.
Bruken av begrepet har også grepet om seg ute i den store vinverden, med en markant høyere forekomst i smaksnotater og i produsenters egne beskrivelser av produktene. Alltid er det med en implisitt påstand om at det er bra for en vin å være mineralsk. Når så produsenter som Agrapart, Brocard, Emrich-Schönleber og Montirius (for å nevne noen) begynner å kalle vinene sine for ett eller annet med «mineral» – eller rett og slett Minéral – så er vi klart inne i en trend. Men at dette er en trend trenger slett ikke å bety at noen vet hva mineralsk viser til.

Mineralsk er også, naturlig nok, et begrep vi bruker når vi smaker viner blant venner – eller omtaler viner i ulike fora. Det er lett å tro at vi vet hvordan mineralske viner smaker. Men mye tyder på at vi kanskje må gå noen runder for å oppklare dette. Kanskje mer enn noen runder også, for mye kan tyde på at det skjuler seg mer forvirring enn enighet om hva man mener med mineralsk. Forskning tyder på at dette er tilfelle, men det kommer vi til om litt.


[1] Når jeg skriver om vinens smak er det som oftest det totale bildet av sansepåvirkning fra vinen jeg viser til, med unntak av når det ut fra sammenhengen er klart at det gjelder inntrykkene fra smaksreseptorene I munnhulen og tungen. I særlig grad er det duftelementer som dominerer i totalinntrykket.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...