søndag 2. mars 2014

Ukraina


Jeg er ingen ekspert på ukrainske forhold, men bare en interessert og (tror jeg) rimelig opplyst observatør. Situasjonen utvikler seg og endrer seg fra time til time. Det er en klisje, javisst, men en presis observasjon i denne konflikten.

Likevel vil jeg bringe videre noen refleksjoner. Her kommer de:

1) Når konflikter hardner til og frykten tar grep havner så godt som alle sammen på samme side som sin etniske gruppe. Selv der identiteten i utgangspunktet var svak eller utydelig. De som trenger ytterligere begrunnelser kan studere konflikter som på Balkan på 90-tallet, eller Rwanda i samme tiår. At det er deprimerende at dette inntreffer spiller ingen rolle. Det er et bedrøvelig faktum som man bør ta med i vurderingene.

2) De delvis maskerte og i alle fall helt anonymt uniformerte væpnede gruppene som har tatt strategiske posisjoner på Krim de siste dagene er russiske soldater. Ingen vet, men det er ingen andre kandidater. Russere på Krim er ikke så godt bevepnet og organisert, og Russland har interesse av å øke presset og vise hvem som har makten. Over 90% sannsynlig, i alle fall.

3) Russland kommer til å få Krim. Igjen bedrøvelig, men ikke noe å gjøre med. Det er et flertall av etniske russere på Krim, og Russland har store strategiske interesser der. Når Ukraina ønsker en mer vestlig kurs ser Russland seg mer tjent med Krim og konflikt, enn ydmykelse og fredelige forhold. Slik ser det i alle fall ut foreløpig, og allerede har Putin lagt så mye i potten at det vil være et stort prestisjenederlag å kaste kortene.

4) Resten av Ukraina får en føderasjon mellom en russiskvenlig provins øst for Dniepr og en provestlig provins vest for samme flod. Av disse fire punktene er dette det mest usikre. Her legger jeg til grunn at det vil være i overkant dristig for Russland å anektere de østligste delene selv om et flertall i folket her skulle ønske det. Det ville være gammeldags utenrikspolitikk. På den annen side er det autoritære kleptokratiet til Putin i Russland og Janukovitsj i Ukraina ganske gammeldags også, så man kan ikke utelukke muligheten.

Uansett er det synd på Ukrainas folk. Fra naturen har de alle muligheter til å utvikle velstand. Noen av de mest fruktbare områder på jord, og rike naturressurser. Men flere århundrer med vanstyre (herunder kommunismen) har gjort det vanskelig å komme ut av bakevja.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...