torsdag 12. april 2012

Skribent

"Sinnablogg" er visst en egen type blogg har jeg forstått, men det er ikke en type jeg tenker å emulere. Likevel må vel en rimelig avbalansert akademiker få lov til å lufte en irritasjon uten å havne i feil kategori?

I lengre tid har jeg irritert meg over benevnelsen "skribent". Det er sjelden man kommer over noe mer innholdsløst - i alle fall når de som skriver innlegg i aviser legger til "skribent" etter navnet sitt. Det må vel være noe i retning av en pragmatisk tautologi, for hvordan kan man forfatte et innlegg i avisen uten å skrive, og hvordan kan man skrive uten å være skribent? Når jeg kommer over innlegg av personer som benevner seg som skribent skal det være et svært interessant emne om jeg ikke i utgangspunktet regner denne personen som å ha frakjent seg selv et hvert grunnlag for å kunne bli tatt på alvor ved bruken av "skribent" om seg selv.

I et demokrati er alle meningsberettiget, og ingen skal hindres fra å ytre seg ved mangel på posisjon eller spesialkunnskap om et emne. Ofte kan man utenfra se ting som eksperter eller deltakere i konflikter ikke får med seg, eller man besitter sjeldne evner til resonnering eller innsikt, eller har en interesse som gjør at man har interesse som deltaker i det offentlige ordskiftet.

Men ingenting av dette formidles ved å utnevne seg selv til skribent. Kanskje var det en gang, da analfabetismen var mer utbredt, at det å være skribent var noe å smykke seg med - og ikke bare en selvfølgelighet gitt at man faktisk hadde skrevet et innlegg i avisen.

Det finnes personer som lever av å skrive, og som ikke er forfatter eller journalist. Nå kaller de seg gjerne "faglitterær forfatter", og det er jo noe. "Skribent" er ikke noe - med mindre de faktisk lever av å levere meningsbærende innlegg til debattsidene i aviser, eller eventuelt kronikker. Som man kan grave uten å være graver, kan man også skrive uten å være skribent. Forskjellen er om man har det som levevei eller betydelig inntektskilde. Men med mitt kjennskap til norsk presse tviler jeg på at dette er en næring for andre enn asketer som bor i pappkasser.

Så min bønn til de som har skrevet noe: vær så snill og kall deg noe annet enn "skribent"! Og til norsk presse: finn på noe annet. Om dere nå absolutt må legge noe til etter navnet, så kall mennesket "bergenser", "fjortis", "svaksynt hesteoppdretter" eller hva som helst - men ikke skribent! For vi skjønner faktisk at de har skrevet innlegget".

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...