tirsdag 7. februar 2012

Vin og helse

Det sies og skrives en del om vin og helse, men nesten alt har lite med kjente fakta å gjøre. Jeg anbefaler sterkt å lese et innlegg på bloggen til Jamie Goode, en biolog og vinskribent. Her er også kommentarene meget verdt å lese.

Det ser ut til at det vesentligste av helsevirkninger av vin har med C2H5OH å gjøre - altså etanol (se bildet), og kurven for dødelighet og konsum har form av en J: de som drikker lite eller ingenting har høyere dødelighet enn de som drikker litt, og så skyter dødeligheten opp ganske bratt med økende konsum. De fleste nyere studier ekskluderer tørrlagte alkoholikere fra utvalget, slik at de avholdende virkelig er personer som ikke drikker, og heller ikke har drukket, alkohol.

For menn over 45 har konsum av moderate mengder alkohol en positiv helseeffekt. Det er hovedsaklig fordi vi er mer utsatt for hjerte- og karsykdommer enn kvinner og yngre, og alkoholen har en effekt som motvirker dette.

Det er sikkert kjedelig å høre, men alt med moderasjon har mye for seg. Alkoholisme er en fryktelig plage, og drikker man seg full stadig vekk er man i faresonen. Men også her er det mye som ikke er avdekket: noen er tydeligvis mer utsatt enn andre.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...