fredag 11. juni 2010

Viking? Ek?


I kveld har jeg utført et forskningsoppdrag av en type jeg ellers bare har sett på film: jeg har børstet innsiden av munnhulen i over 10 sekunder, og "dynket" resultatet i et konserveringsmiddel og skrudd godt igjen. I morgen går det i posten til University of Leicester, Department of Genetics.

Det er mitt DNA de er ute etter. Rent gull, selvsagt, men det er ikke målet med innsamlingen. Y-kromosomet til NordMENN (for det er jo bare vi som har Y-kromosom) er spesielt nok til at det kan indikere mannlig opphav fra landet Norge. I en tidligere studie har folkene bak den studien jeg nå bidrar til vist at menn på vestkysten av Nord-England, og som har etternavn som kan spores tilbake til middelalderen, har ca. 50% "norsk" Y-kromosom.

Nå har turen kommet til Norge - for hvor kom vikingene som ble igjen i England fra? Jeg har blitt utvalgt til å bli med på denne studien som ble omtalt i pressen for noen måneder siden. Utvalgskriteriet er at man kan spore sin mannlige linje i syv generasjoner innenfor ett av de fem områdene som er utvalgt. Namdalen er ett av dem, og jeg kan spore mine mannlige forfedre tilbake til slutten av 1500-tallet i samme kommune (Overhalla). Så langt tilbake i tid reiste ikke folk så langt, og heller ikke for å finne noen å stifte familie med. Selv om det er lett å regne seg bakover og finne ut at for tusen år siden hadde du antakelig noen millioner forfedre og formødre, så er kanskje ikke det det rette bildet. Utvalget er antakelig mye mer begrenset, og også stedbundet. Forestillingen om at vi i Norge er genetisk uniforme er etter alt å dømme feilaktig.

Kanskje finner de ut hvor i Norge det bor etterkommere av vikingene? Er jeg en av dem? Selv tror jeg Namdalen er for langt unna til å være sannsynlig opphav for de som dro til Irskesjøen i viking. Men i det minste får jeg tilfredsstillelsen av å delta i forskningsfronten med et svært individuelt bidrag - mitt DNA - og så får jeg en kopi av min Y-kromosomprofil, samt en forklaring på denne (og det kan jeg vel trenge). Jeg skal også få en oppsummering av resultatene når studien avsluttes i 2011.

Jeg holder leserne av bloggen oppdatert - men Y-kromosomprofilen min får du aldri!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...