lørdag 1. mai 2010

Norges nasjonale karaktertrekk


Hva kjennetegner oss nordmenn som folkeslag? Vi er over i de kanskje ikke så informative stereotypenes sfære, men de fleste er i alle fall klar over de stereotypene som sier at skotter er gjerrige og tyskere formelle og humørløse. Men hva er nordmenns nasjonale stereotyp?

Mitt forslag er: grenseløs naïvitet! (Bildet: grenseløs naïvitet representert ved Harry Enfields figur Tim-nice-but-dim). Forslaget styrkes av den ufattelige naïvitet representert ved det norske forsvar, NAV, PST, osv. Saken med at navnet på ansatte i norges mest hemmelige tjenester har vært ute på et ugradert nett tilgjengelig for ca. 40.000 personer uten sikkerhetsklarering har gitt meg hakeslepp av Gordon-Brownske-proporsjoner.

Og hva gir dere meg for dette sitatet: - Vi er klar over dette og har kjent til det i flere år, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Saken ble kjent på NRK for noen dager siden, og først i går kveld på Dagsrevyen kunne journalisten finne på å si "dette kan faktisk ha satt livet til ansatte i disse tjenestene i fare". Bare grenseløs naïvitet i stort omfang står mellom det å ha kjent til dette i flere år og innsikten i at dette kan sette tjenestepersoner i operative tjenester i fare.

Jeg er ikke ekspert på hemmlige tjenester, og den kalde krigen er over. Men etter det PST selv sier er spionasjen mot Norge mist like sterk som under den kalde krigen. Internasjonale terrorister og personer innen organisert kriminalitet vil ha få skrupler med å eliminere de tjenestepersoner som evt. måtte finne på å innfiltrere dem.

Regjeringens hovdkvarter i strid er selvsagt tydelig merket for alle som måtte ha interesse av å knerte dem skulle landets sikkerhet være truet.

Da det ble klart at Kim Philby hadde gitt sine overordnede i KGB navnelister over alle britiske spioner avsluttet CIA og NSA samarbeidet med britene umiddelbart. Ingen etterretningstjeneste i verden vil vel samarbeide med en tjeneste som legger navnet på sine ansatte ut på usikrede sider på internett? Vår nytte overfor allierte må vel være som klovner: Norway-nice-but-dim

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...