tirsdag 19. september 2023

Burde Høyre publisert Finnes-saken før?


Det har vært spekulert i om Høyre trenerte publiseringen av omfanget at Sindre Finnes' aksjehandler til etter valget. Fra venstresiden har dette vært hevdet med høy intensitet de siste dagene.
(Foto Tuva Åserud, NTB, ved Skjold skole i mitt nabolag.)

Jeg vet ikke om dette er tilfelle. Det blir trolig klart snart. Men jeg vet dette:

1. "Alle," og særlig Arbeiderpartiet som har slitt med tilliten til regjering og det sentrale apparatet, har vært tydelig på at valget var et lokalvalg der kandidater og programmer for fylker og kommuner burde stå i sentrum. Da virker det hyklersk å insistere på at noe som angikk Høyre i regjering i en periode som sluttet for to år siden måtte ut før lokalvalget i år. 

2. I ukene før et valg er politiske partier valgkampmaskiner. All energi og oppmerksomhet er rettet mot valget, og alt som kan utsettes til etter valget blir utsatt til etter valget. Jeg går ut fra at dette også har skjedd i denne saken. 

Det er lett å forstå at venstresiden gjerne ville sett en avsporing av valgkampen helt sånn på tampen. Bort fra lokale saker og kandidater, og over på Sindre og Erna og den mest pinlige/skadelige saken for Høyre på svært lenge. Men ville det styrket lokaldemokratiet og valgets legitimitet? Det er jeg ikke så sikker på. 

At saken kommer opp nå, etter lokalvalget og i sin rette kontekst, tror jeg er til gunst for hele det politiske systemet. 

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...