torsdag 12. november 2009

FrP, kommunikasjon og følelser


Da denne bloggen var ung, i mai 2007, knekte jeg FrP-koden. Martin Kolberg drev også, ganske mislykket, med det samme. En av de viktigste bestanddelene av denne "koden" (toskete benevnelse, men Da Vinci-koden var mye omtalt på denne tiden, og svært mye var kodet) er følelser. I FrP koden I forklarte jeg at FrP lykkes bedre enn andre partier i å få oppmerksomhet fordi de alltid kommuniserer følelser. Det er vanskelig å overse følelser, og de blir husket bedre.

Det mente jeg da, og nå har jeg vitenskaplige undersøkelser som viser det samme. Ikke bare huskes følelsesord mye lettere, de blir også prosessert på en annen måte enn andre ord av hjernen helt i begynnelsen av prosesseringen. I Psychological Science 18 (issue 6) 2007, pp. 475-480 rapporterer Johanna Kissler et alia blant annet at "Emotional words were associated with enhanced brain responses arising in predominantly left occipito-temporal areas 200 to 300 ms after presentation. Emotional words were also spontaneously better remembered than neutral words."

Ikke alle jeg snakket med for to og et halvt år siden gikk med på min teori, men nå vil jeg gjerne få sagt: I rest my case!!

Ikke dermed sagt at FrPs modus bør repeteres av andre, og det er vel klare tegn til at metoden begynner å slå tilbake på dem selv. Det er ikke få som, ganske sleivete og helt uparlamentarisk selvsagt, omtaler partiets leder som "Sure Siv".

(Området i hjernen som har en primær rolle i å prosessere følelser kalles amygdala. Dette er mandelformede kjerner dypt i det limbiske system. Illustrasjonen viser disse som svært aktive på dette scan)

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...