torsdag 19. november 2009

W?


Keynes fikk sin renessanse i fjor høst. Det å bruke enorme summer av offentlige midler var nødvendig for å dekke det hullet som åpnet seg da tilliten mellom aktørene i markedene verden over forsvant. Men nå truer regningen for å bare huske Keynes i nedgangstider: statenes gjeld i de fleste vestlige land har økt til det maksimale som tåles. For nesten ingen la opp overskudd da tidene var gode.

Og hva skjer dersom alle grafene begynner å peke nedover igjen? Statene kan IKKE gå inn med mer penger, for de får ikke lånt mer. Faren for at kurvene igjen går nedover er betydelig: festmåltidet med offentlige penger som dukket opp for et år siden blir nå trillet ut, men regningen står igjen. Ja, folk flest sluttet å låne penger, men de offentlige lånene mer enn kompenserte for bortfallet. Summen av privat gjeld og offentlig gjeld i den vestlige verden er større enn noen gang, og gjeldsgraden for norske husholdninger er omtrent den høyeste i hele verden.

I Norge kan vi fortsette å knuse våre barns sparegriser for å holde festen gående. Til og med FrP er mer måteholdne enn den sittende regjeringen, og Høyre tør ikke redusere pengebruken vesentlig på sitt alternative budsjett. Til det er det for fristende å være med på festen, og regjeringen har uansett flertall.

Antakelig vil vi før sommerferien ha et mer avklart bilde av resesjonens forløp i forskjellige land. Det blir neppe en V - til det har utflatingen vart for lenge. En L har det blitt foreløpig når det gjelder noen kurver, andre, som det norske aksjemarkedet, ligner mer på en V. Jeg er bare en amatør, men når aksjeanalytikerne begynner å spå Børsen på 1000 poeng om noen få år, da er det best å selge. Mark my words.

2 kommentarer:

kds sa...

Børs: WW
Vin: MM

Ole Martin Skilleås sa...

Nå var du riktig morsom, kds!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...