mandag 10. september 2012

Overhalla-dialekt for begynnere (D-F)

Her fortsetter jeg innføringen i Overhalsk sånn som mine foreldre snakket det - sånn omtrent. Vi knoter litt mer i min generasjon, men det er fremdeles ikke vanskelig for oss å forstå dette her. Som nevnt før: jeg slår gjerne over på dette talemålet når jeg snakker med ihuga nynorskfolk. (Kilder: Hans Melhus og Christian Brøndbo, pluss noen endringer og tilføyelser fra undertegnede)

·          Dæffer/dæffert = derfor

·          Dåoli sparkfør = sommer.......i......Overhailla

·          Dåttsup = Dram i forbindelse med elgjakt eller laksefiske. Skal egentlig tas etter at en har fått laks eller skutt elg, men denne regelen brytes ganske ofte.

·          Eill finjsk = brenne tørt gress fra i fjor...noen ganger med ganske så uheldig resultat

·          Eijnnspijnn = noe du gjør når du snubler i nedoverbakke

·          Einmjolti/einmjølke el. grismat = geitrams

·          Eitt herrens ver åt konnji/kånnje = Godt korn modnings/tørkevær

·          Farklaup/farkstaur = litt rampete (på en litt spøkefull måte)

·          Farkått = Noe som en farklaup/farkstaur er

·          Fisfoill = full av "luft"

·          Fjus = ha det travelt - også brukt om person med et utpreget forhastet handlingsmønster.
  • Fjuitj = liten ting/dings, som for eksempel stikker ut.

·          Fli = Flere betydninger: Eks.: "Fli meig fate" = send meg fatet (over bordet). "Gang å fli opp på romme dett" = gå og rydd rommet ditt. "Eig må fli meig først" = jeg må stelle meg først. "Fli deig tå gåoli/gåorn" = Kom deg bort herifra (gården).

·          Flisfoill = full av latter

·          Flomboks = benklær som er litt for korte (så de ikke skal bli våte når det er oversvømmelse). Oftest sett på Øysletta.

·          Fløt (å varra) = å være smart

·          Frest = se "arti, lælli, frest" (husji lælli, nessi frest = svært morsomt)

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...