torsdag 2. april 2009

FrP 30%? Ubegripelig!


Aristoteles hevdet at mennesket var et rasjonelt dyr. Som Bertrand Russell har jeg lett hele livet etter tegn på dette, men nå mener jeg det er endelig falsifisert. I alle fall når det gjelder ca. 30% av norske velgere.

I øyeblikket er verden inne i sin første samstemte nedgangskonjunktur. Selv tidlig på 30-tallet var det land på kloden der økonomien bedret seg mens den vestlige verden var i dyp depresjon. Tallene over hele verden blir rødere og rødere. Årsakene til krisen er sammensatte, men norske velgere strømmer til det eneste partiet som ville gjort krisen verre for Norge dersom de hadde fått styre! Det er ikke til å begripe!

Fremskrittspartiet har i sine alternative statsbudsjett alltid foreslått å bruke betydelig mer oljepenger:


  • Det ville gitt oss mindre til å sette inn nå for å få hjulene til å gå rundt.

  • Mindre til de ennå udekkede pensjonsforpliktelsene.

  • Det ville blåst boblene i eiendom og aksjer betydelig større, og smellen ville blitt enda verre.

Som det eneste parti har også FrP foreslått, om igjen og om igjen, å fjerne reguleringer i finansmarkedet av den typen som har forskånet oss fra galskapen på Wall Street.


Det er altså ikke til å fatte! Det partiet som garantert ville gjort denne krisen betydelig verre for Norge får økt oppslutning. Alt på grunn av et skaut og en grassat overdrivelse om et boligområde i Malmø.


30% av norske velgere er ikke rasjonelle. QED!

3 kommentarer:

Anonym sa...

For meg er det mer næliggende å skylde på de politikerne som har ansvaret for at disse oppfatningene sprer seg. Og det faktum at noen legitimerer de ved å late som om det er mulig å føre noen rasjonell dialog med de.

Odd

Anonym sa...

Mange skrivefeil i det foregående gitt.

Velvel. For sent å gjøre noe med det nå.

Folk er rasjonelle de. De ønsker seg lav skatt, verdens beste veier, verdens beste velferdssystem og at de skumle innvandrerne som truer tryggheten og selvgodheten deres kan reise hjem. Intet irrasjonelt i det. Men realistisk derimot? I høyden er det naivt, og det må vi kanskje leve med.

Samfunnet er komplekst, og det enkleste er å lukke øynene og drømme oss tilbake til barndommen og en enklere verden. Og det er tilstrekkelig mange slike velgere til at politikere med en blanding av den samme naivitet og en grenseløs kynisme ser sitt snitt til makt, nettopp den samme makt som de selv er så foraktfulle for og som de vender mot de som har hatt makt og sittet med det faktiske ansvaret for å manøvrere i denne vanskelige virkeligheten.

Velgerne er ikke irrasjonelle, bare lettlurte, og de politikerne de lar seg lede av ikke irrasjonelle, bare kyniske og naive. Og i en posisjon er deres kynisme og naivisme aldri har blitt eksponert.

Begrenset rasjonalitet er nok et bedre ord. Som en sauflokk som følger lederen utfor et stup. Rasjonell adferd som i en gitt situasjon blir katastrofal fordi den ikke forholder seg til virkeligheten.

Ole Martin Skilleås sa...

Man kan jo hevde, med en viss rett, at alle er rasjonelle - men at de premissene de opererer med er feilaktige/uholdbare.

Mitt noe oppgitte innlegg ville bare få fram at den delen av FrPs politikk som i grunnen er mest aktuell nå - siden den økonomiske krisen på verdensbasis er betydelig og konsekvensrik - er og alltid har vært helt feilaktig.

Rasjonaliteten er derfor sterkt begrenset, ja, det tror jeg det må være lov å si.

Det er i høy grad mulig å føre rasjonell dialog med FrPere rundt om i det ganske land. Det er mange flinke og staute lokalpolitikerne i FrP. Det er på det nasjonale plan det er så håpløst - og utrolig vellykket!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...