lørdag 17. desember 2022

Pangolin-forklaringen knust


Det er såpass mye annet ille i verden at de fleste av oss har fått oss et covid-filter. Alt som minner om den nære fortiden med nedstengninger og trynetruser preller av. Strømpriser, krig i Europa, vulkaner, jordskred, kuldebølger og mye annet som truer sinnets munterhet. Det å kunne glemme covid19, til tross for at flere dør av det i år enn i noen av de to foregående årene, er velkomment. (Illustrasjonen: Juan Gaertner/Shutterstock)

Derfor var det vel mange som gikk glipp av nyheten om at ekspertene løy så det lyste om pandemiens opphav. (Jeg har i alle fall ikke sett noe i norsk presse.) Historien som ble presentert var at man hadde funnet igjen covid19 i pangoliner, en "mellomvert" mellom flaggermus og menneske. Det som ble påstått var at dette viruset var 99% lik covid19, og hadde et "furin sted." Enkelt fortalt er det noe som gjør viruset betydelig mer smittsomt, mer en mer pålitelig og komplisert forklaring finner du her

Ti dager etter at denne historien ble presentert til pressen, så ble det klart at likhetene mellom Pangolin-viruset og covid19 var bare 90% - og Pangolin viruset hadde ikke det svært viktige "furin-stedet" som gjør det så smittsomt. Ikke har det vært mulig å finne flere tilfeller av covid19-lignende virus i mellomverter heller. 

Derimot er det klart at Dr. Peter Daszak, president i EcoHealth Alliance i USA, så sent om i 2018 søkte om støtte til forskning på å sette inn furin-steder på virus i samarbeid med instituttet i Wuhan. De fikk ikke slik støtte, men kanskje de gikk videre likevel?

Vi vet fortsatt ikke hvor covid19 kom fra, men mulighetene for at det er et virus som til dels ble til i et laboratorium er absolutt til stede og har blitt styrket etter avsløringene nylig. Foreløpig er det ikke funnet noen virus i mellomverter som har et slikt "furin-sted" som gjør covid19 så vanvittig smittsomt, og at akkurat denne egenskapen har vært resultatet av manipulasjon i et laboratorium er en sterk hypotese.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...