mandag 18. april 2022

Smak og behag er lik - verden over


Overskriften er ganske sensasjonell, og det er da også forskningen den viser til. Tilvenning og kulturell opplæring er sterke faktorer i estetisk smak. Enda sterkere er disse faktorene når det gjelder fysiologisk smak, får vi høre. Men en ny studie i tidsskriftet Current Biology viser at dette ikke er tilfelle. Alle - fra vestlige byboere til jegere i Asias jungel er enige om hvilke dufter som er de beste og de verste. 

Vitenskapsfolk fra Oxford University og Karolinska Institutet i Sverige presenterte ti dufter til 235 personer fra ni ulike kulturer fra verden over og ba dem rangere dem fra best til verst. Dette er et interessant spørsmål, for det er ikke kjent i hvor stor grad dette er bestemt av personlig smak, kulturelle forskjeller eller grunnleggende fysiologi. Denne studien gir den siste forklaringsmodellen overtaket. 

Our results demonstrate the perception of odor pleasantness is largely independent of cultural factors, such as subsistence style and ecology, and can be predicted from physicochemical properties of odorants. Critically, across cultures, the perceived relative pleasantness of odorants seems to be equally robust. (Current Biology 32, 1–6, May 9, 2022: 3)*

Respondentene lever i svært ulik duftunivers, fra regnskog via kyst, fjell og by, så svært forskjellige og langvarige duftunivers er bakgrunn for undersøkelsen. Likevel var enigheten påfallende. Det var den kjemiske strukturen som bestemte om en duft var behagelig eller det motsatte, og ikke hva de spiste og hva de ellers luktet i hverdagen. 

De ti ulike odørene var tatt fra et utvalg 500 forskjellige molekyler på basis av hva som finnes i verden, og omfattet sånt som sopp, lavendel, svette føtter og vanilje. Respondentene luktet på prøven, og ble bedt om å rangere duften i forhold til de ni andre. 

Vanilje, fersken og lavendel kom på topp. Verden over. På bunn fant vi molekyler som dufter som svette føtter, råtnende fisk og overmoden grønn paprika. Det var personlige forskjeller i rangeringen, men ikke kulturelle. 

Det neste trinnet, i pakt med tidens hang til nevrologiske mønstre, er å finne ut om disse preferansene ligger nedarvet i hjernens strukturer. 

* - Studien er publisert tidligere på nett, og dette viser til papirutgavens publisering som er noe frem i tid.  

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...