søndag 11. september 2011

Hva 9/11 virkelig var

Det var et angrep på USA fra en fanatisk og totalitær dødskult som hadde, og fremdeles har, som mål å opprette en verdensomspennende islamsk stat og å drepe alle jøder. De er rasister, og er totalt uten uten hemninger i sitt ønske om å omvende eller drepe alle kristne, hinduer, Shia-muslimer og ikke minst: agnostikere og ateister.

Deres mål er et samfunn som speiler det første kalifatet, og har hentet det meste av sine politiske og religiøse mål fra tidlig middelalder. Ikke siden nazistene hadde vel verden sett en mer motbydelig gjeng av morderiske skrullinger.

Som jeg har påpekt her tidligere, er vår hjemlige massemorder et speilbilde av dette - med middelalderske forbilder og det hele.

Mange har etter 9/11 tolket hendelsene i alle slags retninger, og gjerne mer eller mindre eksplisitt gitt USA ansvaret for hva disse terroristene gjorde. La oss derfor ikke glemme hva dette dreide seg om!

2 kommentarer:

kds sa...

Din bruk av ordet "rasist" er problematisk i en religiøs kontekst som denne. Rasisme blir normalt oppfattet i sammenheng med hudfarge, som i klassisk apartheid. Religion går på tvers av slike raseskiller. ABB har dessuten klart definert seg selv som antirasist.

Siden 9/11 og 6/22 er det ikke først og fremst raseskiller som utløser de farligste konfliktene, men religiøst-kulturelt motiverte agendaer.

Ole Martin Skilleås sa...

Det er alminnelig innen Islam å skille mellom "bokreligionene" eller "Abrahams barn" - og de andre. Dvs. Jødedom, Islam og Kristendom mot de andre. Her også skiller Osama has-bin Laden seg fra sine øvrige trosfeller, og synes å avvise jøder og Israel på rasistisk basis.

Likevel er det vanlig å oppfatte anti-semittisme, som det kalles, som rasisme og ikke religiøs forfølgelse. Hitlers utrydding av jøder, for eksempel, ble fordømt som rasisme og ikke som religiøst motivert utslettelse.

Men her er det en iboende spenning. Alle kan bli jøder. Du og jeg kan konvertere og bli jøder, akkurat som Osama bin Laden kunnne ha blitt jøde.

Hudfarge er, som vi vet, kun bestemt av fire gener, og den genetiske variasjonen er svært stor blant fargede (og ikke innflyttede, som f.eks Boerne) afrikanere.

Til alle tider er gruppetenkning, tilordning av egenskaper på bakgrunn av tilhørighet til en eller annen gruppe, en viktig ingrediens i noen av de verste forbrytelser. Enten gruppen er en religion, etnisitet eller sosial klasse.

ABBs uttalelser har ingen vekt. De er så gjennomført usammenhengende at de knapt har verdi som påstander.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...