lørdag 3. januar 2015

Intervju i Naumdøla Jul - Del II

1. november ble jeg intervjuet av Naudøla Jul. Noen av spørsmålene fikk jeg opplest på telefon, andre fant jeg på selv. Teksten skrev jeg helt alene. Nå er salgsperioden for bladet over, så da tar jeg meg den frihet å laste det opp her, og pynte det med et bilde av bloggeren som baby med sin far (jeg var noen måneder gammel, på besøk hos Mormor i Nærøy). Første del sto for to dager siden. 

- Hva betyr Namdalen for deg?
Alle kommer fra et sted. Selv om jeg nå har bodd lengre i Bergen enn i Namdalen, er det klart at omgivelsene får mer å si for hvem man blir i unge år enn i voksen alder. Når en har passert de tretti, så er det vel bare finpussen igjen for personligheten. Det er for sent å erstatte alle opplevelser og minner som danner resonansbunn for det man opplever senere i livet. Mange i min posisjon kommer fra urbane akademiske familier, så det er greit å komme fra en helt annen bakgrunn synes nå jeg.

På mange vis kan en si at jeg vokste opp i Namdalen og ikke bare i Overhalla, for far solgte traktorer og landbruksmaskiner i hele Namdalen. Av og til var jeg med han rundt omkring, og jeg tror jeg har vært i de fleste bygder i Namdalen i oppveksten. Mor kom fra Vikna, og ofte var vi der også, og salgsturer til fjellbygdene ble gjerne til en utflukt for vår lille familie.

- Hva er det gode liv for deg?
Her er jeg redd det blir noen klisjeer: å få bruke mine evner, å være glad i noen og at noen er glad i deg, og å føle at jeg mestrer vanskelige ting. Men framfor alt: humor. Å kunne se det komiske i det meste og å dele det med andre er helt avgjørende for et godt liv.

- Har du noe livsmotto?
Nei, det har jeg ikke, men jeg er lat, så for å holde meg i drift sier jeg til alle hva jeg har planer om å utrette. Da spør de meg neste gang om hvordan det går, og det blir derfor et press utenfra til å holde framdriften oppe. Så kanskje jeg skal si at mitt motto er “meld fra hvor du går!”?

- Har du noen forbilder?
Ja, faren min. Han var verken feilfri eller noen helt, men han hadde dyp selvinnsikt og brukte sine evner til beste for andre. Da han ledet pensjonistforeningen på Skage brukte han mye av tiden på å besøke andre gamle. Han både visste og viste at mennesker er menneskets glede.

- Hvordan er en god julefeiring for deg?
Fred og ro er to stikkord. Det er fint å treffe familie og venner, men det virkelig fine er rolige dager med lesing, spill med barna og noen turer hvis det blir noen oppholdsbyger her i Bergen. 

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...