tirsdag 20. januar 2015

En skjebne verre enn døden?

Mulla Krekar skal tvangsflyttes til den trønderske landsbygda. Det er langt fra mine hjemtrakter og til Kyrksæterøra, men det er bare geografisk. Tror jeg. Kulturelt er det nok mye samme sak. Mullaen og hans advokat protesterer om overgrep. Da blir jeg krenket. Er ikke min kultur bra nok for han, kanskje? Kanskje han legger seg til en trønderdialekt også - og kan føre "stigmatisert" opp på listen over plager den norske stat har påført ham?

Rett nok har aldri kristendommen slått skikkelig gjennom på den trønderske landsbygda - men så er han da heller ikke kristen. Mirakler og hellighet har dårlige kår blant så skeptiske mennesker som vi finner mellom hesjene på bygda. Det har han nok fått med seg. Puritanisme er det også ganske lite av på de trønderske trakter. Vi ser litt stort på det. Vi må no kos oss litt mens det er liv i oss.

Integrering er jo viktig. Kanskje han vil komme på bygdedans? I våre dager med overflod og velstand har til og med de landsens trøndere slått seg på kjøpebrennevin, men en karsk kan det vel bli råd med. Det er helt avgjørende for å bli godtatt som innflytter. At han ikke kan føre slekta si noen hundre år på stedet kan vi vel ikke holde mot han. Eller? Vi lever tross alt i det 21. århundre, og ikke i mørkeste middelalderen.

Men det er visst dit han vil ta oss. Han og andre jihadister. Han vil slite litt med det på Kyrksæterøra.

Etter en stund blant sindige trøndere som ikke tror på riktig hva som helst, vil nok Krekar flykte fra karskdunsten og ta risikoen på å bli torturert og hengt i Irak.

Det er en listig plan de har lagt.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...