onsdag 10. september 2014

Lærerlønn

Akkurat ja! Arbeidet med å proletarisere lærerne - som jeg tematiserte i juni - bærer frukter. En OECD-rapport viser at lærerne i Norge har betydelig lavere lønn i forhold til andre utdanningsgrupper i landet enn hva som er snittet i OECD. Norske grunnskolelærere tjener bare 71 prosent av snittlønnen for andre med høyere utdanning i Norge. Gjennomsnittet i OECD-landene er 88 prosent av gjennomsnittet for gruppene med høyere utdanning - skriver VG. Med andre ord: er du kvalifisert til å ta høyere utdanning vet du at du ved å bli lærer vil tjene mindre enn du ellers ville gjort. Lønn er ikke alt - men på toppen av alt ser vi at arbeidsgiverne forsøker å fjernefriheten i utøvelsen av yrket.

Men lærerne er slettes ikke uten skyld i dette. De fleste lærerne er allmennlærere eller adjunkter, så hvilken interesse skulle de ha i å heve lønnen til de lengst utdannede - lektorene? Den flate lønnsstrukturen er dels "typisk norsk" og dels en villet politikk fra lærerorganisasjonene. Allmennlæreren er pedagog, så hun kan alt - det har vært omkvedet. Men alle som har stått foran en klasse med spinkle kunnskaper (ja, jeg har vært vikar i fag jeg kunne svært lite om) vet at den manglende kunnskapen setter sine spor i undervisningen selv om man vet mye mer enn elevene.

Nok om det. Så hva skal så til for å rekruttere faglig sterke og engasjerte unge mennesker til læreryrket? Yrket har, som denne undersøkelsen viser, lav lønn. Derav følger lav anseelse. De blir herset med av KS, og naboer, foreldre og andre synes synd på dem. Så hva kan man gjøre for å snu denne utviklingen?

Den faktoren som klarest og tydeligst har en betydning for hvor godt elevene lærer på skolen er utdanningsnivået til læreren. Høyere karakterkrav for inntak og masternivå for de som skal undervise på høyere trinn er viktige elementer. Men det er vanskelig å komme utenom lønn.

Flinke unge mennesker med ambisjoner for seg selv bør bli lærere, for slike mennesker formidler mer enn kunnskap. De formidler også at det er bra å strekke seg; at det er bra å utfordre seg selv til stadig å bli bedre. Hvor mange av dem vil bli tiltrukket av et yrke med skral lønn, lav anseelse og en arbeidsgiver som driver krig mot din yrkesgruppe?

Dessverre er det lite trolig at KS vil være noen pådriver for noe annet enn en videre proletarisering av yrket.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...