onsdag 11. juni 2014

DDR Museum

I Berlin har DDR kommet på museum, og i mai gikk jeg dit. Det må nevnes at jeg også var i det virkelige DDR i 1982 som gjest hos NKP/SED, og i mai 2013 hadde jeg fire innlegg om turen på bloggen. Her er en lenke til det fjerde og siste.

Museet kan klassifieres som "infotainment" - eller rettere sagt er det ganske interaktivt lagt opp. Du kan gå inn i en DDR-stue, du ser filmer, og du kan velge deg ulike livsløp med konsekvensene av de valg du tar. Det var nok best å fortsette i FDJ etter tiden som pioner, og ikke begynne å høre på vestlig rock og pop.

Muren og alt dens vesen er også med, naturlig nok, men det er ingen ensidig historie som fortelles. Begrunnelsene for muren er også med.

Tiden går, og det er en manns- og kvinnealder siden DDR gikk i oppløsning. Nye generasjoner vet ikke hva som foregikk og hvordan dagliglivet artet seg. Den kunnskapen får de her på en underholdende og tankevekkende måte.

Konklusjon - Klar anbefaling!


Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...