fredag 13. juni 2014

Sverd fra Hunn

Dette sverdet ble funnet i en gravhaug på Hunn - like ved der jeg kommer fra - i 1860. Det er nå på Vitenskapsmuseet i Trondheim, og er datert til ca. 500-600 e.kr. Det funnet som er mest likt dette sverdet er fra Uppsala i Sverige.

I den forbindelse må det nevnes at gravhaugene på Bertnem (se under) også har sine nærmeste "slektninger" akkurat i Uppsala. Her var det høvdingesete i Merovingertiden.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...