lørdag 24. mai 2014

Overhalla Kommune på ville veier

Jeg har før skrevet om navnesakene i Overhalla Kommune her på bloggen. I det siste har Formannskapet gått inn for å benevne kommunesenteret Ranemsletta etter hele kommunen, og tettstedet Hunn etter sognet der den ligger - Skage. I dagens Namdalsavisa står følgende innlegg (fikk jeg i alle fall lovnad om på fredag). (Bildet: Hunn, sentrum i Skage sogn.)


Bevar Hunn og Ranemsletta

Av Ole Martin Skilleås

Formansskapet i Overhalla har foreslått å fjerne de eldgamle stedsnavnene Hunn og Ranemsletta, og mandag 26. mai skal Kommunestyret ta stilling til dette. Stadnamnlova fastslår at stedsnavn er kulturminner. Det følger av det samt av Kulturminneloven at våre stedsnavn skal vernes. Dette gjelder i særlig grad for gamle nedarva stedsnavn slik som Hunn og Ranemsletta. Kommunene har ingen myndighet til å fjerne denne type kulturminner.
Ranemssletta skal erstattes av Overhalla – som er navnet på kommunen. Det er ikke noe sted men en kommune, og benevnte opprinnelig – som mange vet – øvre halvdelen av Namdalen. Hvis man skal følge samme logikk bør man erstatte Namsos med Namdal, Steinkjer bør man kalle Nord-Trøndelag og Oslo må skifte navn til Norge. Det er med andre ord hinsides enhver fornuft å oppkalle et sted etter en politisk enhet.

Hunn, som lenge har vært skiltet som Skage, er ikke navnet på det kjente firebente logrende pattedyret «hund». Det er avledet av et eldgammelt indo-europeisk ord og etter alt å dømme flere tusen år gammelt. «Hunt» på engelsk – jakt – har trolig samme rot. Dette er i dagligtalen vår forbindelse med tidligere generasjoner, for mens språket forandrer seg så gjør ikke stedsnavn det. Hvis vi kunne høre Namdalinger fra tusen år tilbake snakke, så ville vi ikke forstå mye av det de sa. Men vi ville straks kjenne igjen stedsnavnene. De er de samme som vi bruker, og er derfor levende kulturminner på en helt annen måte enn gravhauger og ting man skrur en messingplate på og setter på museum.
Stedsnavn står derfor som påler gjennom utallige slektsledd og binder oss sammen med fortiden. To av disse pålene vil Formansskapet rive opp og kaste på bålet. Dette er kulturvandalisme og må stoppes. På mandag har Kommunestyret sjansen.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...