tirsdag 19. november 2013

Overvåkning?

I dag kan Dagbladet avsløre at NSA også har "overvåket" norske borgere. Ikke mindre enn 33 millioner samtaler på 30 dager. Amerikanerne er et arbeidsomt folkeferd, men at de har avlyttet 33 millioner norske samtaler på 30 dager er likevel i overkant. Ikke er de så språkmektige heller, i sin alminnelighet.

Det er grunn til å spørre hva som menes med "overvåkning", noe jeg gjorde her for snart tre år siden. De fleste får jo assosiasjoner til avlytting og aktiv spionering - at noen følger med på hva du driver med live - når de hører ordet "overvåkning".

Det viser seg jo at dette dreier seg om "metadata" - data om data. Et mer dekkende ord ville vært "registrering" - men overskriftene og Amerikahatet ville ikke hatt godt av nøktern språkbruk, så det kan man jo ikke bruke. Hvilke telefoner har vært i kontakt, når og hvor. Hvis dette er overvåkning, så driver teleselskapene med vegg-til-vegg overvåkning absolutt hele tiden. Det er jo dette de bruker for å skaffe forbindelser mellom telefoner, og å skrive regninger.

Ikke slik å forstå at dette er uten betydning, at det ikke er betenkelig, og så videre. Men det dreier seg jo ikke om avlytting. At dette materialet kan bli brukt til å finne ut hvem de skal aktivt følge med på er mer interessant og også betenkelig. Men ikke bare betenkelig. Etterretning er legitimt, mener nå jeg, men at Snowdens lekkasjer reiser en debatt om hva som er en rimelig grad av registrering og overvåkning i forhold til formålet er bra.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...