onsdag 27. november 2013

Bybanen inn på et nytt spor

 
Det er ingen hemmelighet at jeg har vært motstander av å kjøre Bybanen i sakte fart forbi Bryggen, og derfor er jeg nå knakende godt fornøyd med at Bystyregruppen i mitt eget parti viste seg i siste liten å dele den oppfatningen. (Bildemontasje: BA)

Det er klokt av Byrådet å bruke tid på å utrede tunnelalternativet bedre, men om klokskapen virkelig griper om seg bør det også ta en annen lærdom av det som skjedde på Bystyregruppen i Høyres møte i går.

Det er at Bystyret er overordnet Byrådet, og at Bystyret i det lange løp neppe vil finne seg i å bare ta regi fra heltidspolitikerne i Rådhuset. Jeg skal ikke kommentere enkeltpolitikeres reaksjonsmønster i denne saken, men det kan synes som om noen har kommet fra det med et bedre rykte enn andre.

Men enkeltpolitikeres væremåte og uttalelser må likevel ikke skygge for det store bildet, og det er at Byrådet sitter på Bystyrets nåde. Om det nå er slik, som mange har ment, at Byrådet har gjort sitt ytterste for å få ett bestemt resultat i en såpass betydningsfull sak, så er det også en seier for lokaldemokratiet (og merkelig nok også Parlamentarismen) at Byrådet her gikk på et nederlag.

Det stemmer sikkert at det brede lag av befolkningen ikke kjenner detaljene i utredningene saken her bygger på, men det må da vel telle noe at ca. 80% av byens befolkning motsetter seg Bybane på Bryggen?

Nå er det å håpe at Byrådet tar denne avgjørelsen med good grace (når alle i Byrådet får kjølt seg ned noe), og at den endelige traseen blir noe senere generasjoner kan nikke anerkjennende til. Bane på Bryggen ville ikke passet i den kategorien.

(Forøvrig: debattens mest kuriøse og tendensiøse innlegg var det journalist Geir Kvile i Bergensavisen som sto bak. Det er så hinsides tendensiøst at jeg ikke trenger kommentere det en gang. Mine kolleger på ExPhil kan sikkert bruke det som eksempelgrunnlag i saklighetslæren.)

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...