onsdag 18. september 2013

Hunn - sentrum i Skage Sogn

Jeg kommer fra Skage sogn i Overhalla kommune, men tettstedet der jeg gikk på skolen og handlet på butikken heter Hunn (fra norrønt "Hunnir") - se bildet over. Det driver kommunale myndigheter og endrer på - og det er flere steder dette foregår. Også i Overhalla, der Ranemsletta plutselig har blitt Overhalla sentrum. Det neste blir vel at Mælen - historisk martnasplass - blir Skage Sør.

Sammen med noen andre har jeg klaget til kommunen, og nå har dette nådd pressen. Det står faktisk i Lov om Stadsnamn at kommunene har i oppgave

"... å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna."

Det skjer ikke, for i ny reguleringsplan heter området "Skage sentrum" og det har lenge vært skiltet som "Skage". Jeg tillot meg å mene at "Det er ingen grunn til at politiske myndigheter skal overstyre det som i flere århundre har vært vanlig språkbruk i sognet: tettstedet har navnet sitt etter gårdene der – Hunn. At sognet har navn etter gården kirken har grunnen sin fra – Skage – er også i samsvar med vanlig bruk. Det nye er at kommunen innfører nye normer for stedsnavn. At kirkestedet skulle være av så stor betydning i 2013 at det må gi navn til tettstedet passer også dårlig med den sekularisering som preger vår tidsalder." (fra mitt skriv som er med på oppropet).

Hunn er første gang omtalt i skrift i Aslak Bolts jordebok fra ca. 1440. Gerhard Schønning reiste i 1774 gjennom Overhalla, og i sin reiseberetning nevner han de mange gravhaugene på Hunn. Det heter her bl.a.: "Straks østenfor Skage ligger Gården Hund, som vistnok har, i fordums dage vært en gård av stor Betydning". Blant et sekstitalls funn er et sverdhåndtak fra 600-tallet som ble funnet sammen med andre våpen, og som arkeologene mener er kommet fra Sverige (jfr. Namdalens historie: 155). (Kilde: Professor em. Kjell Ivar Vannebo - min firemenning) Her er det også spor etter jordbruk fra 3000 år tilbake - altså da landet kom til syne etter landhevningen.

Vi samlet med oss 225 underskrivere - og ville sikkert fått mange ganger fler om vi hadde holdt på lenger. Nå får vi se om det blir noen effekt.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...