mandag 29. april 2013

Bybane over Bryggen?

 

Saken om trasevalget for Bybanen i Bergens forlengelse til Åsane blir utsatt til over sommeren leste vi i Bergens Tidende i dag. Likevel vil jeg hevde at saken i hovedtrekk bør være avgjort allerede. Multiconsult viser at konsekvensutredningen har store mangler. (Bildet over: Montasje fra BA)

Det klart at banen ikke kan gå på batteri forbi Bryggen siden det ikke vil gi forsvarlig driftssikkerhet. Dermed får vi høye master i hele Bryggens lengde med tilhørende kjøreledninger.

Banen må kunne gå hver time og hver dag hele året gjennom, også når det er springflo og storm. Derfor må banelegemet ligge på et nivå godt over dagens gateplan.

De nordre bydelene er folkerike, og vil bli stadig mer folkerike. Her vil det derfor gå vogner fulle av folk i ett bankende kjør.

Bybanen på denne traseen vil helt soleklart ødelegge opplevelsen av Bryggen. Det må gå ann å være stolt av Bybanen uten å mene at den, og dens infrastruktur, skal dominere enhver rimelig utsikt til Bryggen.

Er det noen som tror at man i Brussel ville kommet på tanken å bygge en hevet bane rett over Grand Place?

Eller at de i Brugge ville gjøre det samme i for eksempel Dweerstraat?
Selvsagt ikke! Men i Bergen er ikke dette bare mulig, det synes som om deler av Byrådet har bestemt seg. Det er knapt til å fatte! Heldigvis er det flere klarttenkende politikere som klart markerer seg mot dette. Flere kan henge seg på her.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...