fredag 4. mai 2012

Ring og kjør

Hva er farligst i trafikken: å kjøre når man er påvirket av alkohol, eller når man prater i telefonen? Det norske bøtenivået sier at å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, for eksempel fire ganger grensenivået på 0,2 promille, er mange ganger farligere enn å prate i mobiltelefonen. For det siste får du en bot på ca. 1.500 kroner, for å kjøre med 0,8 promille mister du førerkortet i et år, får en betinget fengselsstraff og en bot på en og en halv månedslønn. Det siste kan fort bli noen kroner. I mitt tilfelle ville det fort blitt ca. 70.000 kroner.

Men hvordan passer dette med den faktiske risikoen? De ekstreme straffereaksjonene er jo fordi fyllekjøring er livsfarlig og noe man helst må utrydde. Det hører jo med i bildet, da, at man i Storbritannia har en mye høyere grense for når dette er livsfarlig. Den er på 0,8 promille - der man altså i Norge mister førerkortet og 1,5 månedslønner. Men hva er "risiko ved bilkjøring"?

Denne kan man operasjonalisere som økt reaksjonstid på visuelle eller lydlige stimuli. Man fant ut av dette i Storbritannia på eksperimentelt grunnlag. Storbritannias Transport and Research Laboratory har på oppdag fra Institute of Advanced Motorists gjennomført undersøkelser som viser reaksjonstidene til sjåfører under ulike betingelser. Særlig var det bruk av smarttelefoner som var i fokus, og undersøkelsen, med navnet Don't poke me I'm driving kan du laste ned her.

Så hva er tallenes tale? Man kunne vel vente, ut fra det norske bøtenivået, at det er godt over 30 ganger farligere å kjøre med 0,8 i promille enn å prate i mobiltelefon ute på veien. Slik er det ikke.

Økningen i reaksjonstid ved 0,8 promille var på 12,5% - noe som helt sikker kan bety liv eller død i mange situasjoner. Jeg vil ikke bagatellisere dette på noe vis!

Økningen i reaksjonstid ved prating i mobiltelefon var på 45,9%. Nesten fire ganger så farlig, med andre ord. Skulle man ha oversatt dette til bøtenivået for promillekjøring ville vi fått straffer på 3,5 år tap av førerkort, ubetinget fengsel, og fem-seks månedslønner. Omtrent en halv årslønn, med andre ord.

Det er klart at dette ikke henger på greip, og er grovt urimelig. Jeg skal ikke si at krigen mot fyllekjøring er vunnet, men de fleste har akseptert at alkohol og kjøring ikke hører sammen. Men de fleste av oss har vel tatt telefonen under kjøring minst en gang, og basert på mine egne observasjoner ute i trafikken er dette svært vanlig.

Lovgivningen er tilpasset handlingsmønstre og ikke farenivået. Men et opplyst og trygghetsfokusert land som Norge bør da vel ta tak i dette? Hvor mange skal omkomme før dette blir harmonisert?

1 kommentar:

kds sa...

Bergens Tidende: på mindre enn 90 minutter fikk 30 bilister forenklet forelegg for bruk av mobiltelefonen i bilen http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Tok-en-mobilsynder-hvert-3-minutt-2701855.html#.T6wm2I6s_G4

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...