fredag 7. august 2009

Formue, gjeld og skatt


I sommer var det visst en diskusjon om formueskatten her i Norge mens jeg var i England. Fra min litt fjerne synsvinkel syntes det ikke som om noen diskuterte om denne TYPEN skatt er hensiktsmessig. Fort ble det en diskusjon om det er synd på Stein E. Hagen, også kjent som Rimi-Hagen. Den rød-grønne regjeringen var helt klart tjent med at diskusjonen tok denne leia - dvs. en total avsporing. Rike og ikke spesielt sympatiske personer er det de ønsker at folk skal forbinde med dette spørsmålet. Gratulerer til dem!

Men til spørsmålet: hva er formueskatten? (Og før du begynner å lure: den formuen jeg har er langt under fritaksgrensene - hvis jeg har noen i det hele tatt.)  • Formueskatten knytter seg ikke til en inntektsstrøm - ulikt inntektsskatten. Har du ikke inntekt men formue må du ta opp lån eller kvitte deg med deler av formuen for å betale den. Denne skatten er derfor beslagleggelse av eiendom.

  • Formueskatten straffer sparing: "har du ikke brukt opp pengene dine? Da må vi ta litt av dem. Og har du ikke brukt dem opp til neste år heller, så kommer vi og tar mer."

  • Men vil du bruke penger du ikke har, dvs. låne, er beskjeden den motsatte: "vi skal betale 28% av rentene dine". Resultatet er at norske husholdninger er av de mest belånte i hele verden. Vi slår land som Storbritannia og USA med solid margin.

Kort sagt: statens skatteregime straffer sparing, og belønner låning. Er det fornuftig?

Norge er nå et av bare tre land i Vest-Europa som fremdeles har formueskatt. Dette fører til vridninger i en stadig mer globalisert verden.

Jeg kan se noen argumenter for å beholde den. De er:


  • Den oppfordrer formuende til å skaffe seg inntekt, for staten spiser opp formuen litt etter litt.

  • Rike, som på grunn av skatteplanlegging ikke har inntekt, må tross alt betale noe til felleskassen.

  • Etter senere års omlegginger utgjør denne skatten faktisk en betydelig inntekt for staten. Det vil merkes på budsjettene dersom den forsvinner.

Grunnet satsene for eiendom fører formuesskatten til overinvesteringer i eiendom. Blir denne skatten fjernet blir det mindre press på eiendomsmarkedet, og bedre tilgang til likviditet for næringslivet.


Etter min mening må formueskatten trappes ned, og fjernes. For å dekke inn inntektene den bidrar med må det settes tak på fradrag for renter. Dette er forslag til en systemendring. Uavhengig av dette kan man diskutere det totale skattetrykket. Men denne systemendringen vil være et middel for å unngå framtidige bolig- og kredittbobler.


Det var mitt bidrag til en saklig debatt om et valgkamptema. Min tiltro til at denne valgkampen vil åpne for saklighet er ikke stor. Delta gjerne med kommentarer under!

2 kommentarer:

Stig sa...

Et alternativ til formueskatten er jo å avskaffe arveretten? Det ville jo bli et skikkelig systemskifte :-)
Nuvel (som man sier i dannede kretser). Du har en grei oversikt over fordelene med formuesskatten - men jeg skjønner ikke helt hva du vil når du vil endre eiendomsbeskatningen. Her er jeg helt enig med deg i at dagens skattesystem virker både prisdrivende og bidrar til "bobletendenser". Det store spørsmålet blir da - hvordan lage et skattesystem som gir rettferdig beskatning av eiendom uten å "flå" alle oss (dvs. meg og deg) som har en vesentlig del av "formuen" knyttet til bolig? Kanskje et solid bunnfradrag? Kanskje en helt annen måte å tenke skatt på?

Og - siden vi nå er inne på "bobler". Kanskje det beste redskapet for å fjerne "boblene" er å avskaffe eiendomsmeglerne? Et særdeles kostnads- og prisdrivende mellomledd som jeg mener har bidratt sterkt til de oppblåste boligverdiene vi ser i dag (men det er jo en helt annen diskusjon....)Som et foreløpig tiltak kunne de i alle fall fått forbud mot å uttale seg til media om alt mulig......

Ole Martin Skilleås sa...

Det siste først: i et fritt samfunn er det umulig å fjerne eiendomsmeglerne, men man kanskje laget et påbud om at de måtte bære et skilt rundt halsen med "jeg blåser så hardt jeg kan i boligboblen" ;-)

Jeg ønsker eiendomsskatten bort. Når det gjelder annen skatt på eiendom (mange land knytter lokale skatter til eiendom) er jeg ambivalent. Skatten knytter seg ikke til kontantstrøm (motargument), men skatt på eiendom er den typen skatt det er vanskeligst å stikke fra (for). Det er derfor økonomene liker denne typen skatt så godt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...