tirsdag 15. desember 2009

Suksessen svir


Det virker lurt å bruke markedsmekanismer til å endre folks adferd. Legg avgifter på det som er uønsket, og så vil folk heller velge det som er ønsket.

Men hva skjer da nå folk gjør som de bør? Inntektene blir borte. Nå kjøper folk heller biler som er drivstoffgjerrige, og statens inntekter faller dramatisk.

Kort sagt: det er dypt problematisk å basere offentlige inntekter på uønsket adferd. Stat og kommune bør ha forutsigbare inntekter. Det sies at lastenes sum er konstant, så inntekter fra avgifter på vin og brennevin er ganske stabile, men miljøvern er tydeligvis et mer variabelt fenomen.

Nå er visst løsningen ikke særlig overraskende: alle bilavgiftene økes, for folk har gjort som myndighetene ønsket. Nå blir nye bilkjøpere straffet for det.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...