lørdag 27. august 2016

Hva mangler her?

Dette bildet er fra en eller annen samling i Senterpartiet. Min far, Svein, står som nummer to fra venstre i bakre rekke. Foran han sitter Per Borten (som trolig var Statsminister da bildet ble tatt), og til høyre for far er Dagfinn Vårvik som var minister i flere departement og som overtok som formann i Senterpartiet etter Borten.

Jeg vet ikke når bildet ble tatt, men jeg er ganske sikker på at det er fra perioden 1965 til 1971 - trolig mer mot slutten av denne perioden. Far var formann i det lokale Senterpartiet, og han var også vara til Landsstyret mener jeg å huske.

Det som mangler er åpenbart for oss i 2016: Kvinner. På borgerlig side i politikken er det nå bare KrF som har en mannlig leder, og det er det vel ingen som tenker så mye over. Det har blitt naturlig at kvinner er politiske ledere. Det var det neppe for denne samlingen gubber.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...