onsdag 3. august 2016

Fremtidens smaksnotater - del 9


Her er det niende og siste innlegget der innholdet kommer fra min artikkel i Vinforum i vår. Tidligere innlegg sto her følgende datoer i juli: 1., 5., 13., 17., 21., 24., 28. og 30. Illustrasjonen er fremdeles Ann C. Nobles patenterte Aroma Wheel.
Verdifellesskapet


Men dette overser noe grunnleggende, nemlig at vinbedømmelser er mer enn beskrivelser. En enighet om fundamentale verdier er hva smaksnotater er bygd på, og det kan synes å være en betydelig hindring for en teknologisk generering av smaksnotater. En som skriver smaksnotater vet antakelig mye mer enn han eller hun er klar over. Man må vite hva som gjør en vin av en bestemt type god eller dårlig. Den gyldige bruken av estetiske begrep som “elegant”, “kraftfull” og så videre har svært ulike gyldighetsbetingelser anvendt på forskjellige viner, og på forskjellige stadier i modningen av disse vinene. Slike bedømmelser vil være langt unna det algoritmer kan forventes å takle i min levetid. Og selv om de kunne klare det – hvem kunne stå til rette for bedømmelsen? Hvem ville forsvare den og peke på hva det var som lå til grunn for en slik bedømmelse? Det å bedømme viner er noe langt mer enn å drysse ut noen mer eller mindre velvalgte beskrivelser. I alle fall burde det være det. Og det mest vesentlige med bedømmelser er å kunne begrunne dem, og å kunne få noen som i utgangspunktet ikke deler dem eller forstår dem til å oppdage noe nytt.


Det er her fremtiden til smaksnotater ligger, mener jeg. Ikke i å jakte videre på flere adjektiver eller blomstrende beskrivelser, men i uttrykk som formidler innsikt, erfaring og det unike i ett menneskes omgang med et kulturprodukt som har klart å røre dype strenger i sjelens instrument. De som klarer å leve opp til et slikt ideal vil vise vei mot fremtidens smaksnotater. Slike notater vil være personlige uten å være private, de vil engasjere heller enn å dissekere, og de vil nå inn til andre mennesker heller enn å vise seg selv fram. Høye idealer kanskje, men vi vil miste mye – kanskje alt – om kommunikasjonen om vin fjerner seg enda mer fra det personlige engasjementet.Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...