lørdag 6. juni 2015

Thinking, Fast and Slow

Denne boka av nobelprisvinner Daniel Kahneman er ikke ny, men jeg har nettopp lest den ferdig. "Buy it fast and read it slow" står det på omslaget - og var det jeg gjorde.

Temaet er, kort fortalt, forholdet mellom intuitiv og rasjonell tenkning. Den korte versjonen er at våre raske og intuitive beslutninger har innebygde feil som gjør at vi mennesker systematisk tar irrasjonelle valg i mange sammenhenger. Gammelt nytt?

Det har nok streifet flere opp gjennom tidene at vi ikke er så smarte som vi tror, men i denne boka får vi en systematisk gjennomgang basert på kontrollerte forsøk som avdekker systematikken i det hele.

Boka er på godt over 400 sider med ganske liten skrift - eller omtrent 200.000 ord etter mine mer eller mindre intuitive kalkulasjoner.

Det finnes mer lettleste bøker som dekker noe av den samme forskningen. Et eksempel er Cordelia Fines A Mind of Its Own: How Your Brain Distorts and Deceives. Den leste jeg for flere år siden. En annen er Gary Marcus - Kluge: The Hapazard Construction of the Human Mind. Denne siste er i større grad en forklaring på hvorfor hjernen fungerer på den ikke alltid så rasjonelle måten som Fine og Kahneman avdekker i sine bøker.

Men disse to utgjør ikke noen erstatning for Kahnemans bok. Jeg vil si det så sterkt at ingen som opererer innen akademiske eller politiske miljøer bør la være å lese den.

Min plan er å ta for meg noen av de mer sentrale temaene fra boka i noen innlegg utover året.

Konklusjon - Klar befaling!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...