torsdag 18. juni 2015

Seier i navnestrid!


I sitt vedtak 5. juni 2015, i klagesak 16/2014, sier Klagenemnda for stedsnavnsaker at "Nemnda gjør ... om sitt tidligere vedtak, og fastslår at Overhalla kommune ikke kan bytte ut navnet Hunn med navnet Skage." En viktig grunn til omgjøringen er "flere nye opplysninger og uttalelser ... sentralt blant disse er en uttalelse fra professorene Kjell Ivar Vannebo og Ole Martin Skilleås."

Overhalla Kommune hadde vedtatt det motsatte i mai i fjor, noe jeg omtalte her. Da hjalp det ikke med mitt innlegg som også sto i lokalavisen Namdalsavisa (to ganger, om jeg ikke husker feil).

Da hadde mitt første innlegg om saken allerede stått i avisen i desember året før. Det ble også senere trykket i Nytt om namn (59/60) 2014. Det er tidsskriftet for Norsk namnelag.

Det er ingen grunn til å tro at de som har gått inn for navnet på sognet (Skage) for Hunn og navnet på kommunen (Overhalla) for Ranemssletta blir glade for dette. Alminnelig bruk - særlig blant yngre og innflyttere - er på lang vei mot disse navneendringene, så dette var nok absolutt siste sjanse.

(Hunn ble omskiltet ca. 1970, og Ranemssletta på 1990-tallet. Begge gangene uten vedtak eller diskusjon.)

Så for å konkludere: HURRA!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...