lørdag 13. juni 2015

Vårt opphav

Jeg har tidligere her fortalt om analysen av mitt Y-kromosom. Det fortalte at min farfarsfarfars (osv. en god stund) kom fra steppene mellom Donau og Ural, og var av de som innførte hestehold, kvegdrift, hest med vogn og de indoeuropeiske språkene. Dette kom fram da jeg deltok i et forskningsprosjekt ved The University of Leicester for å kartlegge hvor i Norge vikingene som koloniserte The Wirrall i England kom fra. (Bildet: en rekonstruksjon av en Yamnayamann av Alexey Nechvaloda).

Nyere forskning på 101 skjeletter fra Bronsealderen (mer enn dobbelt så mange individer som i samtlige slike studier fram til nå til sammen) bekrefter dette, og tilfører også ny kunnskap. Den genetiske blandingen vi kjenner fra Europa og Asia i dag er ganske ny i dette perspektivet. Bare noen få tusen år gammel. Eller sagt på en annen måte: europerne ble skapt i bronsealderen, og det ble asiatene også. Videre var innbyggerne i sentral-Asia europeere inntil et par tusen år siden. Da ble de helt utryddet av noen som kom lengre østfra. Og evnen til å tåle melk kom til oss fra folkene (som min farfarfars etc.) som kom fra steppene nord for Svartehavet.

Bertnemshaugene (se bildet over - Foto Erik Stenvik) er et klart eksempel i Overhalla, min hjemkommune, på gravskikk som stammer fra steppefolket som førte med seg husdyrhold, hesten, vogner og en sosial struktur vi fremdeles kjenner. Men gravskikker, språk og annet kan man lære seg fra andre. DNA'et er noe annet, og det er her studien jeg nettopp omtalte - samt slike jeg selv har deltatt i - kommer inn. De førte med seg en helt ny samfunnsform, samt sentrale oppfatninger om familie, eiendom og person.

Jeg har ikke fått analysert mitt mDNA - det mitokondriske DNA som vi alle arver fra mor. Kanskje er det av en helt annen type enn fra folkene fra steppene, for min mor var i alle fall laktoseintolerant? Det er nok et vel tynt grunnlag å bygge en slik antakelse på.


Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...