torsdag 5. mars 2015

Hvordan blir noen terrorister?

Det er ikke å ta for hardt i å si at spørsmålet i tittelen er aktuelt. Jeg har som vanlig amatør lenge lett etter svarene, og noen har jeg funnet. (Bildet over er en parodi, selvsagt, men dette er blodig alvor.) Det er gjerne de negative svarene som er tydeligst. Her er noen:

Terroristene er ikke fattige og uten utdanning. Heller tvert om. Alle data tyder på at de jevnt over er bedre utdannede og står seg bedre materielt enn gjennomsnittet av befolkningen de utgår fra. Ikke så rart: de som er fattige har nok med å holde seg og sine i live.

Terroristene har sjelden vært voldelige eller forbrytere. Marc Sageman samlet en database med 400 terrorister, og bare fire av disse hadde vist noen som helst voldelige trekk før de begikk handlingene som kvalifiserte som terror. Det er godt under snittet i befolkningen.

Terroristene var ikke spesielt ideologiske eller religiøse. Vi har alle lest om IS-krigere og andre islamistiske terrorister som kjøpte Islam for Dummies før de la ut for å ofre sine liv, eller ta så mange som mulig, for troen.

Men det skjer åpenbart noe med disse. Mekanismen er kjent fra sosialpsykologien. I grupper som har et spesielt tyngdepunkt meningsmessig, vil gruppen som helhet og individene hver for seg utvikle seg mer og mer i denne retningen. Det skjer med andre ord en radikalisering, et slags race to the extreme. De halvhjertede presses ut, forestillingene om normalitet blir forskjøvet, og gruppemekanismer slår inn.

Motforestillinger blir tolket som svik, verdensbildet tegnes i stigende grad i svart og hvitt, og selv representerer man det gode. Når så motstanderne blir dehumanisert og samtidig tillagt aggresive hensikter, så er grunnlaget lagt. De aksepterer en fortelling som legitimererer terror

I dag er det islamistiske miljøer som er mest i fokus, men historien er stappfull av eksempler på slike miljøer og prosesser. Den spanske inkvisisjonen, stalinistene i Sovjet i 30-åra, SS-grupper, Bader-Meinhof, enhver samling nynazister, og så videre.

Men den mest potente trusselen mot vestlige samfunn i dag er og forblir islamistiske miljøer, og gitt verdensbildet i disse miljøene er det kun andre muslimer som har noe som helst håp om å kunne komme inn og bryte slike prosesser. Det er bare andre muslimer som kan utfordre disse miljøene, og derfor der det avgjørende at de faktisk oppsøker dem og griper inn.


Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...