tirsdag 4. mai 2021

Ubegripelig utsettelse


Folkehelseinstituttet følger andre land, og utvider intervallet mellom første og andre dose av vaksinene fra 6 til 12 uker. Dette for at flere skal få første dose før, og at flere derfor vil ha god (om enn ikke optimal) beskyttelse mot sykdom og spredning av viruset. Dette vil også føre til at vi kan åpne opp samfunnet mer og tidligere. Så langt er alt bra og høyst fornuftig. 

Det som ikke er så bra, og som ikke er fornuftig, er å utsette gjennomføringen av dette slik at de første som får utvidet intervallet er de som blir nyvaksinert fra og med denne uken. Hvis begrunnelsen over er god, og det er den nok, er den like god for de som allerede er vaksinert med første dose. 

Det jeg har sett av begrunnelse er at det vil føre til administrativt merarbeid ute i kommunene. (Men jeg klarer ikke å spore opp dette på nett, så ingen lenke her.) Det fører meg over på noe som har slått meg, og som jeg har skrevet om før:

Norge har lyktes bra, sammenlignet med de aller fleste land, med å begrense pandemien og beskytte befolkningen mot smitte. Noen av egenskapene hos de besluttende myndigheter som har vært vesentlige for suksessen er ro og forsiktighet. Det er egenskaper som definitivt IKKE er nyttige å ha med seg inn i vaksineringen og det å få pandemien slått ned!

Slutten på pandemien kan ikke komme for tidlig! Man trenger helt andre egenskaper for å ta gode beslutninger for å få vaksinene rullet ut fortest mulig. Egenskaper som utålmodighet og evne til å skjære gjennom. Skjære gjennom byråkratiske hensyn som "administrativt merarbeid i kommunene," for eksempel. 

Det fornuftige er å utvide intervallet mellom dosene for alle som ikke har fått andre dose, slik at en størst mulig del av befolkningen har beskyttelse så tidlig som mulig. Pandemien har vart lenge nok, så de får heller skyfle på noen lister der ute i kommunene. 

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...