fredag 1. mai 2009

Elektrisitet


I det offentlige rom serveres det mye tøv. I det siste har det kommet stadig flere bevis på at politikere ikke tenker særlig mye. I dag var det Göran Perssons tur.

Han, som mange andre, uttaler seg som om elektrisitet er en energikilde. SV ville også, på sitt landsmøte, fra 2015 forby biler som går på bensin eller diesel. El-biler, derimot, blir framstilt som miljøvennlige. Det er klart at luften der bilen går ikke blir forpestet av strøm, og disse er fine for byluften, men der energien dannes er bildet et annet. Elektrisitet er en energibærer, men ikke noen kilde.

Det er jo det elektrisiteten lages av som er avgjørende. Det er der energikilden finnes, og i Kina som ellers er det kull og olje den lages av - for det meste. I Norge lages det meste av elektrisiteten vi bruker av vannkraft, men ikke noe av denne går til spille. Eventuelle overskudd selges til utlandet som erstatning for atomkraft eller fosilt brennstoff. En eventuell økning av forbruket, gjennom en overgang til el-biler, vil derfor kreve mer atomkraft eller olje/kull.

Vindkraft, da? Selv om energien generert gjennom vind eller sol fordobles hvert år framover (ganske urealistisk, men la oss nå anta det) vil ikke mer enn 4% av verdens forbruk dekkes av disse fornybare kildene om 15 år.

El-biler er derfor bare egnet til å forkludre bildet, og føre til et enormt behov for overføringsledninger når el-biler blir normen. Og mange nye kraftverk - som skal gå på????

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...